Hartelijk welkom op de site van de Grote Kerk in Drachten, Zuidkade 19 9203 CK (hoek De Drift/Zuidkade), Drachten

De algemene kerkenraad van de Protestante Gemeente Drachten wil u laten weten dat de Grote Kerk, aan de Zuidkade 19, 9203 GK Drachten, niet alleen voor de zondaagse eredienst is maar dat ook cultureel en maatschappelijke activiteiten thuis horen in het hart van Drachten. Een "Open kerk" met verschillende activiteiten op alle dagen van de week en voor alle lagen van de bevolking. Op deze site wil men duidelijke maken wat er op verschillende gebieden georganiseerd wordt.

 

Stille gevers en werkers
Tijdens de restauratie en ook er erna waren en zijn er veel “stille gevers en werkers” in de Grote Kerk bezig. Stille gevers wil zeggen: zij die een gift geven en dit niet bekend willen maken aan iedereen. Stille werkers: zij die een aantal werkzaamheden doen voor de Grote Kerk in stilte, zonder dat hun naam bekend is. Stil werk: er gebeurt van alles, maar het is niet direct zo te zien in de kerk.
Daarom is het goed om toch af en toe iets van dat werk en die werkers te vertellen.
Op bovenstaande foto ziet u de collecteponkjes en collecteschalen. Tijdens de restauratie zijn deze vernieuwd en prachtig gepoetst door Griet de Vries en Anne Alma. Zij bekleedden ook de kussens in de twee stoelen die in het doophek staan en alle kussens die in de herenbanken liggen met een prachtige rode stof, passend bij de kleur van de vloer van het liturgisch centrum. Weet u dat er onge-veer 30 meter stof is verwerkt?
De financiën voor deze stof werden mogelijk gemaakt omdat er een echtpaar 50 jaar getrouwd was en zij een grote gift gaven voor dit stukje van de restauratie!
En: ook de vernieuwing van de knielbank is mogelijk gemaakt door de gift van een echtpaar!
We zijn al die goede gevers en werkers zeer erkentelijk hiervoor.
Aukje de Bildt

Wij zoeken ………………
De Stuurgroep van de Grote Kerk zoekt een koster/coördinator voor de Grote Kerk.
Het betreft een functie van 0,2 fte voor 7 uren per week (schaal 7) en kan zo spoedig mogelijk worden aangegaan. De kosterswerkzaamheden op zondag vallen niet onder deze functie (worden gedaan door vrijwilligers).
De functie omvat de volgende werkzaamheden:
- agenda- en sleutelbeheer
- verhuur van kerk en bijgebouw aan derden
- aansturen van medewerkers schoonmaakbedrijf
- coördineren van vrijwilligers-werkzaamheden
- regelen van de verwarming (kan van huis uit)
Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken uitsluitend per mail tot uiterlijk 15 september bij:
dhr. C. Boutsma of dhr. Th. van der Werff, E: xie map Contact

Gastheren en gastvrouwen inloophuis gevraagd
Inloophuis ’t Centrum kent dit jaar een toenemend aantal bezoekers. Elke zaterdagmiddag staat voor hen de deur open voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje. Twee keer per maand wordt er een warme maaltijd geserveerd.
Telkens zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Zij hebben vooral een luisterend oor voor de verhalen van de bezoekers. Uitbreiding van het aantal gastheren en gastvrouwen is zeer gewenst. U wordt ca. 8-10 keer per jaar ingeroosterd.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, Zuidkade 19 (hoek Drift) te Drachten.
Informatie en opgave: Anna van der Meer, T: (06) 1846 2427, E: zie map Contact of René Klaassen, T: (06) 1122 3372, E: zie map contact.
Namens de Taakgroep Maatschappij,

René Klaassen

Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten
Te koop:Gedichtenbundel “Zij dragen muren met verhalen, gedichten René Romijn, blauwdrukken Bart Dertien. Prijs € 10,-.

Boek “De Grote Kerk van Drachten”. Prijs € 10,- voor donateurs; € 12,95 voor niet-donateurs.
CD Rein Albert Ferwerda, Psalmen. Prijs € 10,- voor donateurs; € 12,50; voor niet-donateurs.
U kunt de CD ook thuisgestuurd krijgen door overmaken van € 15,30 per CD op giro 819995 t.n.v. M. Visser. Vergeet niet bij telebankieren uw adres te vermelden.
Vriend van de Grote Kerk worden? Voor € 25,- per jaar (= € 2,- per maand) of voor een bedrag dat u zelf kiest, kan dat. Uw gift/donatie is aftrekbaar van de belasting, want de stichting heeft een ANBI-status. U kunt zich aanmelden bij:
Dhr. A. Riedstra (secretaris), T: (06) 407 154 18. E: zie map ContactDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

Dhr. J. Oppewal (penningmeester), T: (0512) 52 31 97, E:zie map Contact
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 23 RABO 015 773 06 62 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!