Muziekestafette van 27 tot en met 30 september krijgt een mooie staart

Deze estafette werd gesponsord door:

Poiesz supermarkten
Rabobank Fonds Cooperatief Dividend Drachten - Ureterp
Poppinga Hobby en Kadoshop Drachten
Autobedrijf Tolman Drachten BV
Blom Mode Drachten
Smit Optiek Drachten
Appie de Jong's Bakkerij Drachten
Gezondheidswinkel Drogisterij Spoelstra BV Drachten
Haarsma Muziek Drachten
Bremer Kantoorcentrum BV Drachten
Bouwbedrijf Talsma
Installatiebedrijf Spoelstra
Kantoorcentrum Bremer

Feest in de Grote Kerk! Een geweldig feest! Zo hoorde ik het vaak zeggen in het weekend van 27 – 30 september. De kerk stond bol van de muziek. Elk uur was er een andere muziekgroep, zanger, musicus, koor of cantorij. De muziekestafette was binnen drie weken volgeboekt. En niemand liet verstek gaan, meldde zich ziek of belde af. Alle musici waren aanwezig op het moment dat zij musiceerden.

De aftrap werd gedaan door Iris Kroes. Ze begeleidde zichzelf op haar harp. Een prachtig en ingetogen begin van de estafette. Daarna kwamen de anderen, 77 uren lang. De lijst van musici die meespeelden en meezongen kunt u nog vinden onder documenten.

Er heerste een geweldig enthousiasme (het woord enthousiast komt van het Griekse woord enthousiastikos, bezielend, geestdriftig/Geestdriftig) bij alle mensen die meededen.

Het slot werd gevierd na de dienst van 11 uur. Joop Laméris op piano en orgel, De Meldij met een prachtig concert, het Bijzantijns mannenkoor en Con Spirito. Het slotconcert werd gegeven door Gerrit Breteler en Clara Rullmann.
Tijdens de concerten vormde zich een lange rij van mensen voor de kerk. Ze wilden er allemaal bij zijn. De kerk was meer dan vol.
In de nachten speelde Rein Ferwerda op het prachtige Hillebrandorgel. En Sjoerd Punter nam alles op voor een later te verschijnen CD. Ook deze nachten waren bijzonder. Als iedereen slaapt, branden in de kerk de lichten en wordt er gemusiceerd. “Tot eer van God”, zo zou Rein Ferwerda het later verwoordde.
De muziekestafette kon doorgaan omdat er een groot aantal vrijwilligers in het spier was. Voor elk dagdeel waren er vier gastvrouwen of gastheren. Ook dat rooster was binnen de kortste tijd klaar. Dank aan al die vrijwilligers!!
Kees Tilma, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters sprak een dankwoord uit. De eindstand werd bekendgemaakt.
Even uit onze herinnering halen: Wat was ons doel ook maar weer?
Naast een fantastisch muziekspektakel hoopten we 770 mensen binnen de muren van de kerk hebben. Als we € 7,70 zouden vragen als entree, dat zouden we bijna € 6.000,- “verdienen” voor de restauratie van de Grote Kerk.
Dat eerste hebben we gehaald! Het was een meer dan fantastisch muziekfeest voor iedereen.
Het andere hebben we ook gehaald. Er zijn ongeveer 925 mensen in de kerk geweest. En misschien waren dat er nog wel meer, omdat veel mensen vaker kwamen om te genieten van de muziek.
De financiële opbrengst is, inclusief de opbrengst van de CD van Rein Ferwerda op het orgel, € 12.666,50. Met dank, veel dank aan alle bezoekers en genieters van de concerten.
Als laatste een dankwoord aan Klaas van Marrum, Minne Visser en Oeds Jongsma. Als kleine commissie hielpen zij mee dit feest te organiseren. Dank jullie wel.
Nu staan we weer met beide benen op de grond. Zoals ook Petrus, Johannes en Jacobus. Op de berg, vlakbij God, hadden ze Jezus, Abraham en Mozes ontmoet. Ze moesten weer terug naar de aarde om daar hun werk te doen.
Zodra er meer bekend is van het boek en de CD hoort u van ons.
Aukje de Bildt

Beste deelnemers aan de Muziekestafette, 
"Iris is daar met harp en al" schoot mij door het hoofd, dondermiddag om 12 uur, als variatie op een regel uit een lied van Willem Barnard. Iris vulde met haar stem en harp alle uithoeken van de Grote Kerk en daarmee begon een avontuur dat tot dan toe alleen nog maar letters waren op een A4 'tje, een flyer.

Die flyer stond vol namen die in de 77 uren daarna tot leven en tot klinken kwamen.
Zangers en spelers in allerhande combinaties vulden de Grote Kerk met muziek en lieten zien dat muziek in en om Drachten een levend en vitaal deel van het leven is.

Een heel bijzondere bijdrage leverde Rein Albert Ferwerda die gedurende 14 nachtelijke uren improviseerde over een vers uit alle 150 Psalmen. Van deze improvisaties wordt een compilatie op CD gezet. U leest hier vast meer over. Deze CD zal ook worden verkocht ten bate van de restauratie.

Aukje haar droom kwam uit, 77 uren muziek in de Grote Kerk. Een gebouw dat tot leven kwam zoals dit gebouw bedoeld is en waarvoor de Stichting Vrienden van de Grote Kerk het graag wil behouden en nog beter geschikt en toegankelijker wil maken.
Dat de Estafette een succes werd is te danken aan jullie allemaal die spontaan en belangeloos hun medewerking toezegden en ons van een heel breed scala aan zang en muziekstijlen liet genieten.

De opbrengst is ruim 12.666,00 euro. Samen met de opbrengst van Aukje haar wandeling langs 99 Grote Kerken, 15.648,00 euro, kan er dus een flink bedrag aan het restauratiefonds worden toegevoegd.
De winst is jullie inzet om de Estafette tot een groot succes te maken en daarvoor willen wij jullie heel hartelijk bedanken.

Mede namens Aukje, Klaas en Oeds nogmaals bedankt.
We hopen jullie weer te horen in onze Grote Kerk.

Met hartelijke groeten,
Minne Visser