Er zijn sponsoren gevonden die de verbouw van de Grote Kerk financieel steunen.
Hieronder kunt u de bedrijven, stichtingen en instellingen vinden die een toezegging hebben gedaan.


Koninklijke Smilde Fonds te Heerenveen 

P.W. Janssen's Friesche Stichting te Heerenveen

Meindermsa-Sybenga Stichting te Molenend (Fr)

Uitvaartverzorging De Laatste Eer

SIOC

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe

PKN Solidariteitskas

Meindertsma-Sybengastichting

P.W.Janssen’s Friesche Stichting

Stichting Bouw Cultuurfonds Friesland

Stichting Het Old Burger Weeshuis

Van Helomastichting

Koninklijke Smildefonds

Het Kattendijke-Drucker Stichting

VHVV