Op deze pagina vindt u alle activiteiten die met muziek en zang te maken hebben en in de Grote Kerk plaats vinden.

Actief in het organiseren zijn o.a.
- de taakgroep Kunst en cultuur
- Stichting Orgelconcerten Grote Kerk te Drachten
Voor informatie, mail de betreffende commissie in de map "Contact"

 

Zondagmiddag Concert 12 november om 16.00 uur
De Taakgroep Kunst en Cultuur heeft weer een veelbelovend concert voor u kunnen contracteren.
12 november treden voor u op het koor Hortus Vocalis onder leiding van Gerben van der Veen met medewerking van Jochem Schuurman op piano én harmonium. Het koor viert haar eerste Lustrum. In korte tijd nestelde het koor zich in de top van Friese amateurkoren. Het koor werd al verrassend vaak uitgenodigd in den lande : Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam(2015), Het Noordelijk filmfestival (2016) en bij het prestigieuze Oranjewoudfestival in Oranjewoud (2017)
Tijdens het Lustrumconcert is het koor te horen in een concert met hedendaagse a-capella werken van o.a. A. Pärt en werken uit de Romantiek van o.a. E.Elgar, M.Reger en G.Rossinni. Jochem Schuurman zal het koor begeleiden op harmonium en/of piano. Ook zullen Gerben en Jochem samen enkele instrumentale werken spelen voor piano en harmonium van o.a. Cesar Franck met diens Pre-lude, Fugue en Variation.
Wij nodigen u wederom van harte uit!
Toegang €8.-

 

Orgelconcerten
De commissie “Orgelconcerten Grote Kerk” organiseert vanaf 1 maart 2017 elke eerste woensdag van de maand een concert. Alle concerten beginnen om 20.00 uur. Entree € 8.00. De commissie “Orgelconcerten Grote Kerk” kan terugzien op een geslaagd 2016. De orgelconcerten werden goed bezocht. Vanaf 2017 worden de concerten (eerst voorlopig) verplaatst naar de woensdagavond. Dit om plaats te maken voor de Drachtster Cantorij die graag hun wekelijkse repetities in de Grote Kerk willen houden. Als de concerten ook op woensdagavond goed bezocht worden, blijven de concerten op de woensdag. 

 

Concerten en andere activiteiten in de Grote Kerk 2017

Dag

Datum

Tijd

Orgelist, groep, koor of lezing

 

     

Woensdag

1 november

20.00

Gert van Hoef

Woensdag

6 december

20.00

Jochem Schuurman

 

Een blauwe hemel
Als René Romijn (Den Haag 1948) de Lutherse kerk in Hoorn heeft bezocht, daarbinnen in stilte heeft gezeten, krijgt hij, zoals vaker in oude kerken, inspiratie om over deze kerk een gedicht te schrijven.
“Een blauwe hemel” wordt de titel.
Aukje de Bildt kende het werk van René Romijn en verzocht hem een boekje met “kerkpoëzie” te maken ten bate van de Grote Kerk. René die reeds enkele bundels had gepubliceerd, zoals ”Een beetje Krook en Krom” en “Die achter Hem liep”, besefte direct dat bij zijn kerkgedichten passende illustraties niet zouden misstaan. Hij zocht contact met zijn oud-college Bart Dertien (Assen 1951). Bart die biologie en geologie in Groningen had gestudeerd, was evenals René (theologie in Utrecht) jarenlang als docent aan het Liudger in Drachten verbonden geweest .Als 16-jarige begon hij met fotograferen en in 1972 richtte hij zijn donkere kamer in. Zijn Opa was architect geweest en had veel bouwtekeningen in blauwdruk gemaakt. Toen hij daaraan terugdacht, kwam het idee bij hem op zijn foto’s in blauwdruk te realiseren.
Bij veertien oude kerken had René Romijn gedichten geschreven. Bart ging op stap met zijn apparatuur. Hij reisde o.a. naar Deventer, Schiedam, Bolsward en Hoorn. Hij maakte er foto’s met sprekende details: collectezakken met hengel, een pelikaan die haar jongen voedt (symbool voor Christus)
Door de samenwerking van deze heren is er een aantrekkelijk boekje ontstaan, onder de titel” zij dragen muren met verhalen”. Het is voor € 10.- te koop in de Grote Kerk en/of via dhr. R. Romijn.
Gedichten en blauwdrukken vormen een smaakvol geheel. Een blauwe hemel komt in het verschiet bij het aandachtig lezen.
De woorden uit het gedicht ”Grote kerk”……….

….laven zij zich in stilte
aan de kracht van een geopend boek
en putten moed
uit een glimp van eeuwigheid….

vormen een goede illustratie van wat de lezer geboden wordt.
J.H.J. Meijer

 

Promotieconcert CD Rein Ferwerda

Op vrijdag 8 februari 2013 werd de eerste CD van Rein Albert Ferwerda overhandigd aan dhr. Maarten Seijbel. Maarten Seijbel is voorzitter van Bestuur van de Stichting Nationaal Historisch Orgelmuseum en voorzitter van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel.
De CD is opgenomen tijden de muziekestafette in het weekend van 29 september 2012 in de Grote Kerk. Rein Ferwerda bespeelde toen 14 uren lang het Hillebrandorgel en improviseerde alle 150 psalmen. Van deze 150 psalmen is een compilatie gemaakt. Van deze compilatie is een CD gemaakt. Heel bijzonder omdat er geen orgelmuziek van het Hillebrandorgel op CD meer beschikbaar was. De CD is verkrijgbaar in de Grote Kerk en kost € 12,50. U kunt ook de CD thuisgestuurd krijgen door overmaken van € 15,30 per CD op NL52INGB0000819995 t.n.v. M. Visser. Vergeet niet bij telebankieren uw adres te vermelden.

Hillebrandorgel van de Grote Kerk.
U kunt  donateur worden van het Hillebrandorgel door het overmaken van een jaarlijkse donatie (minimaal € 10.00 per jaar) t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote kerk te Drachten o.v.v. commissie Orgelconcerten Grote Kerk  (bank nr. NL23RABO0157730662).
U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom het orgel.
De berichten met betrekking tot de orgelconcerten Grote Kerk staan in het vervolg onder Drachten Bovenwijks.
Namens de orgelcommissie,
Klaas van Marrum