Inloophuis "'t Centrum", gevestigd op de hoek van Zuidkade/Drift, voor Ontmoeting, Informatie, Ontspanning, koffie / thee

Middaggebed
Al ruim zes jaar komt elke laatste zaterdag van de maand om 17.00 uur in de Grote Kerk een groepje mensen ongeveer 20 minuten bij elkaar om een kaarsje voor iemand aan te steken, samen te bidden, te zingen en luisteren naar een korte lezing.
Tijdens dit meditatief moment onder leiding van diaconaal werker Anna van der Meer zijn vaak bezoekers van het inloophuis aanwezig. Maar iedereen is hierbij altijd welkom, kerkelijk en niet-kerkelijk. Juist deze mix maakt de bijeenkomst bijzonder.
Het volgende middaggebed in de Grote Kerk is op zaterdag 26 augustus om 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Namens de Taakgroep Maatschappij,
René Klaassen 

Inloophuis: nu 21 gastvrouwen/-heren en een sponsor
Eind vorig jaar deden wij meerdere malen een oproep voor de werving van nieuwe gastvrouwen en gastheren voor Inloophuis ‘t Centrum. Dit heeft geresulteerd in acht nieuwe vrijwilligers, die voortaan meehelpen bezoekers te ontvangen. In totaal beschikken we nu over 21 gastvrouwen/-heren, naast de 10 bestaande kookvrijwilligers en leden van de Taakgroep Maatschappij. Al met al een flink aantal betrokken mensen, dat zich beurtelings inzet voor onze bezoekers.
Deze komen wekelijks graag in het inloophuis voor een kop koffie, een praatje, een spelletje. Twee keer in de maand is er een warme maaltijd. Met aandacht wordt er naar hun verhaal geluisterd.
Het laatste jaar is het aantal bezoekers toegenomen tot ca. 20.
Ook financieel is er goed nieuws te melden. Albert Heijn aan De Marke is bereid gevonden maandelijks één van de beide warme maaltijden te sponsoren. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Voor de andere maaltijd zijn we nog op zoek.
Al met al gaan wij met veel vertrouwen en plezier het nieuwe jaar in.
Namens de taakgroep Maatschappij,
René Klaassen, tel. 06-1122 3372

Inloophuis: voortaan twee warme maaltijden per maand!

Wat zijn de bezoekers en vrijwilligers van Inloophuis ´t Centrum blij met de verbouwing in de achterzaal van de Grote Kerk. Er is een geheel nieuwe keuken gekomen, wat de mogelijkheid biedt om het aantal warme maaltijden uit te breiden. Daarom is er een oproep geplaatst voor het werven van kook-vrijwilligers. Maar liefst 14 vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld. In goed overleg is er een rooster samengesteld, waarbij veelal in tweetallen zal worden gekookt. Voortaan zal er twee keer per maand een warme maaltijd voor de ca. 15 bezoekers worden gemaakt. Deze maaltijden worden gehouden op de tweede en laatste zaterdag van de maand.
Voor dit moment betekent dit 30 april, 14 en 28 mei om 17.00 uur.
Taakgroep Maatschappij
René Klaassen

Koningsmaal op 30 april
Voor de warme maaltijden in Inloophuis ‘t Centrum, beurtelings bereid door een team van twaalf kook-vrijwilligers, is een groeiende belangstelling. Het aantal eters is sinds de heropening van de Grote Kerk flink uitgebreid.
Drie dagen na Koningsdag zal op zaterdag 30 april een Koningsmaal worden bereid, voorafgegaan door een Middaggebed.
Namens de Taakgroep Maatschappij,
René Klaassen

Het middaggebed inloophuis 't Centrum op Stille Zaterdag
“Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid.” (Efeze 5)
Ik geloofde nooit dat vuurvliegjes bestonden, ze waren voor mij net zoiets als een fee of een elfje. Misschien bestaan ze wel, maar vooral in mijn fantasie en om kinderen iets te leren over waarheid, rechtvaardigheid of een bijpassende moraal. In het computerspel `Child of Light´ helpt het vuurvliegje Igniculus (vlammetje) het jonge meisje Aurora (ochtendgloren), die door een ziekte in slaap valt en wakker wordt in een duistere wereld. Ze moeten de hemellichamen (denk aan Genesis 1) zien terug te vinden, wil ze herenigd kunnen worden met haar vader, de koning.
De parallel met het Paasverhaal ziet u net zo gemakkelijk als ik. Ware het niet dat de Passie een lijdensverhaal is. Een verhaal dat mij altijd diep raakt in het Ave Maria van Lorenc (link youTube) waarin het beeld van Moeder Maria die haar telg in de gaten houdt, opgevolgd wordt door een beeld van de op handen zijnde kruisiging van Jezus Christus. Terwijl Jezus zijn eigen kruis draagt, ziet Maria haar kleine jong vallen op de straatstenen. De vioolpartijen wakkeren mijn hart aan, dat meer en meer be-gint de bloeden. Maria rent naar haar kind, het vallende jongetje op straat. En in een volgend beeld naar Jezus die hangt aan het opstijgende kruis. Op het moment dat Maria haar gevallen kindje in haar armen neemt, sleept Jezus zijn kruis voort. En terwijl ze haar kind troost, kijkt ze Jezus recht in zijn ogen aan en wisselen ze hun laatste woorden. Uiteraard hou ik het dan niet meer droog. Geraakt, diep geraakt, door de liefde voor haar kind, Jezus, Zoon van de Vader.
Ga de weg van de kinderen van het licht. Hoe vind je ze als we slapend leven in een wereld waar duisternis, dood, doofpotten en tapijten zegevieren? Hoe wandel je met ze als je wakker geschud wordt door een bom vol agressie bij een aanslag in Brussel?
Vanuit esoterische hoek worden met lichtkinderen de nieuwetijds-kinderen bedoeld, die een hoop licht komen brengen en meehelpen de wereld te veranderen. (Bijvoorbeeld die drukke, ongehoorzame dwarskop in de klas, of die overgevoelige jongen die maar niet zijn studie haalt)
Vanuit bijbels perspectief komt de maatschappelijke positie van een kind overeen met die van een slaaf (dienaar). Het zijn onmondige wezens, afhankelijk, kwetsbaar en ze kunnen zich niet verdedigen (kortom, waarvoor je als christen opstaat) Bijbels gezien hebben kinderen de moed – het lef (hart) – om kwetsbaar te zijn. Bijzonder ook is dat zij bestemd zijn om het Koninkrijk in te gaan: “Laat de kin-deren tot mij komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”
Een derde perspectief: al knuffelend op een gezondheids-plein hoopten we door met een open hart en open armen de mensen tot een stukje kwetsbaarheid aan te moedigen. En men gaf zich over. De oudere meneer in een rolstoel. Een jonge man met een huidaandoening. En bovenal en zonder na-denken: tal van jonge kinderen die vol geloof op dat open hart afrennen. Lichtgevend zijn ze wel, die jonge wezens. Of ze nu 6 jaar zijn of 60.
Lichtgevend als een vuurvliegje. Vuurvliegjes geven licht om elkaar te kunnen vinden. Net zoals Auro-ra haar vader kan vinden, of Jezus de troostende armen van Maria, of Christus Zijn Vader.
“Ontwaak slaper, sta op uit de doden en Christus zal over u stralen.”
Anna van der Meer, diaconaal werker