Programma Vorming en Verdieping 2017 - 2018

Het Vormings- en Verdiepingsprogramma voor dit seizoen is weer klaar.
De leden van de commissie hebben met veel plezier gewerkt aan het samenstellen van het program-ma. Een aantal activiteiten is tot stand gekomen in samenwerking met de Beleefbibliotheek Smallingerland. Ook werken we samen met andere kerkgenootschappen en geloofsgroepen. We zijn blij dat deze samenwerking al sinds een aantal jaren bestaat.

Dus weet u welkom allemaal.
Een rijk gezegend seizoen gewenst namens de Commissie Vorming en Verdieping Drachten Breed.

Twee opmerkingen van onze kant:
Wanneer u mee wilt doen met een activiteit, wilt u zich dan beslist opgeven vóór de datum die bij de activiteit vermeld staat? Als we geen opgave krijgen zijn we genoodzaakt om een activiteit af te zeggen, terwijl vaak op de avond zelf blijkt dat dit niet had gehoeven. Mocht u daarna verhinderd zijn, wilt u zich dan afmelden? Soms kunnen we een ander nog blij maken met uw leeggevallen plek.

Bij vervoersproblemen kunt u altijd contact opnemen.

Dit programma wordt u aangeboden door de Commissie Vorming en Verdieping Dachten Breed van de Protestantse Gemeente te Drachten.

Voor informatie over het programma of contact willen we u verwijzen naar de centrale website: www.pgdrachten.nl