Erediensten in de Grote Kerk in 2017
Zuidkade 19 (hoek De Drift/Zuidkade)


Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur ruimte voor ontmoeting en koffie.

Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst.
U kunt ze vinden in de map Preken.

 

Bij de diensten

Zondag 12 november
Onze voorganger is ds. Mariska Kloppenburg.
Zij schrijft ter inleiding op de dienst: Zondag 12 november mag ik voorgaan in de Grote Kerk en zal de Drachtster Cantorij haar medewerking verlenen aan de dienst. De Cantorij zingt allerlei gebeden en de lezingen sluiten daarbij aan. We lezen uit het Evangelie van Matteus 6 hoe Jezus zijn leerlingen leerde bidden. Horen wij nog wat Jezus daar zegt? En bidden wij nog zoals Jezus het bedoeld heeft? Ik hoop u te ontmoeten om samen te overwegen, te zingen en te luisteren.
Namens de Taakgroep,
Marijke Brouwer

Zondag 19 november
Onze voorganger is ds. Jaap Goorhuis. Ter inleiding van de dienst schrijft hij: ”Het Kerkelijk Jaar sluit af met drie zondagen van de Voleinding. Deze zondag is de tweede daarvan. Op deze zondag is op de één of andere manier aan de orde waar het bij kerk, geloof en gemeentezijn uiteindelijk om gaat. Vandaag wordt dat allereerst in beeld ge-bracht door de profeet Micha en zijn droom over een wereld waar zwaarden zijn omgesmeed tot ploegijzers.
Vervolgens lezen we bij Matteüs over de komst van de Mensenzoon. Matteüs en de kring rondom hem geloofden dat Jezus ooit terug zou komen. Paulus geloofde dat ook en aanvankelijk dacht hij zelfs dat hij dat zelf nog mee zou maken.
Matteüs schrijft waarop die Mensenzoon bij zijn wederkeer zijn volgelingen, de gemeente, zal beoor-delen. Hebben zij de tussentijd geleefd in zijn geest? Daarover gaat het vandaag. Ondertussen lezen wij bij Paulus dat wij van God geleerd hebben elkaar lief te hebben.”
Tot zover ds. Goorhuis.
U bent weer van harte welkom.
Namens de taakgroep,
Jan Renkema

Liedboek mee naar de Grote Kerk

We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote Kerk. De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.
Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

 

Parkeren auto’s op zondag
Op zondag worden veel auto’s van bezoekers van de Grote Kerk geparkeerd rondom de Grote Kerk.
De Stuurgroep van de Grote Kerk wijst u erop dat dit geen officiële parkeerplaatsen zijn. Ook de parkeerplaatsen achter de Xenos zijn geen officiële parkeerplaatsen, omdat deze horen bij de winkels op de Zuidkade. Als u toch de auto op deze plekken parkeert (zowel op zondag als door de week) loopt u de kans een parkeerboete te krijgen. Deze boeten lopen op tot € 89,50 inclusief € 7,50 administratiekosten).
U kunt uw auto parkeren achter de Hema, op De Kaden en op de parkeerplaats aan De Marke. Vanaf die parkeerplaatsen is het maar een klein stukje lopen naar de Grote Kerk. Mocht u niet dat stuk kunnen lopen, dan kunt u uw auto achter de Grote Kerk zetten op het Ds. Hilleniuspleintje (de eigen parkeerplaats achter de Grote Kerk). U kunt de koster vragen om de sleutel van de ketting die de parkeerplaats afsluit.
De Stuurgroep

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema