Erediensten in de Grote Kerk in 2017
Zuidkade 19 (hoek De Drift/Zuidkade)


Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur ruimte voor ontmoeting en koffie.

Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst.
U kunt ze vinden in de map Preken.

 

Bij de diensten

24 september 2017 11.00 uur
Thema: ‘Vrede, met alle geweld…?!’


Heeft het nog wel zin om in de kerk stil te staan bij ‘de Vrede in de wereld’?
Hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, en wat was het effect?
In plaats van meer begrip en minder conflicten zien we in de wereld alleen maar een groei van onbegrip, angst en geweld. In plaats van pogingen tot vrede zien we meer voorbeelden van dreiging en manipulatie. Met als resultaat een samenleving, die meer gefocust is op eigen verdediging dan op het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen en vrede voor iedereen. Het lijkt erop, dat er alleen vrede mogelijk is, als we bereid zijn zelf daarvoor geweld in te zetten. Is dat de Bijbelse weg?
We stellen onszelf de vragen in het licht van het Bijbelse Verhaal.
Het wordt een bijzondere dienst, in het kader van de gezamenlijke activiteiten van de Centrum Kerken: PG Grote Kerk, Doopsgezinde Gemeente, Baptisten gemeente ‘Elim’ en het Apostolisch Genootschap.
Vanaf 10.00 uur: koffiedrinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26
Om 11.00 uur: kerkdienst in de Grote Kerk
voorganger: Ds. Piet Brongers
organist: Hans Visser
fluitist: Willem Lindeman
Tot zover ds. Brongers.
Hartelijk welkom namens de taak groep Erediensten,
Jan Renkema

Liedboek mee naar de Grote Kerk

We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote Kerk. De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.
Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

 

Parkeren auto’s op zondag
Op zondag worden veel auto’s van bezoekers van de Grote Kerk geparkeerd rondom de Grote Kerk.
De Stuurgroep van de Grote Kerk wijst u erop dat dit geen officiële parkeerplaatsen zijn. Ook de parkeerplaatsen achter de Xenos zijn geen officiële parkeerplaatsen, omdat deze horen bij de winkels op de Zuidkade. Als u toch de auto op deze plekken parkeert (zowel op zondag als door de week) loopt u de kans een parkeerboete te krijgen. Deze boeten lopen op tot € 89,50 inclusief € 7,50 administratiekosten).
U kunt uw auto parkeren achter de Hema, op De Kaden en op de parkeerplaats aan De Marke. Vanaf die parkeerplaatsen is het maar een klein stukje lopen naar de Grote Kerk. Mocht u niet dat stuk kunnen lopen, dan kunt u uw auto achter de Grote Kerk zetten op het Ds. Hilleniuspleintje (de eigen parkeerplaats achter de Grote Kerk). U kunt de koster vragen om de sleutel van de ketting die de parkeerplaats afsluit.
De Stuurgroep

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema