Werkomschrijving kerkelijk werker Protestantse Gemeente te Drachten: Open Grote Kerk

Het organiseren van exposities:

 • Zoeken van exposanten
 • Telefonisch en via de mail afspraken vastleggen
 • Onderhouden van contacten met de exposanten
 • Afspraken maken voor inrichten van de expositie en opruimen én hierbij aanwezig zijn
 • Informatie verzamelen over de exposanten en deze verwerken in een poster/foder/persbericht/flyer + bezorgen
 • Contact leggen met degene die de posters en folders/flyers maakt
 • Poster en folders/flyers verspreiden
 • Een vergadering uitschrijven met de vrijwilligers van Open Grote Kerk
 • Vergadering + agenda + verslag vrijwilligers Open Grote Kerk (3 x per jaar)
 • De expositie communiceren naar de vrijwilligers (mondeling en schriftelijk/mail/post)
 • Een rooster maken voor de open zaterdagen
 • De vrijwilligers van info voorzien waar op de zaterdagen om gedacht moet worden (organisatie)
 • Contacten onderhouden met de koster betreffende datum expositie en inrichten/opruimen
 • Aan het eind van het kalenderjaar een afrekening maken van de inkomsten en uitgaven t.b.v. het C.v.K.
 • Mail en telefoon

Concerten organiseren voor de adventstijd en veertigdagentijd

 • Zoeken van koren/muziekgroepen
 • Telefonisch en via de mail vastleggen van afspraken
 • Onderhouden van contacten met de koren/muziekgroepen/dirigenten
 • Drie weken van te voren contact opnemen m.b.t. het concertprogramma
 • Programma uitwerken en kopiëren
 • Aanwezig zijn bij concerten: welkom heten bezoekers/zorgen voor goede organisatie: koffie/thee voor musici en zangers
 • Na afloop van het concert vragen naar rekening
 • Zorgen voor afwikkeling organisatie en financiën kerkelijk bureau
 • Zorgen voor afdrachten van de entreegelden aan het kerkelijk bureau
 • Maken van een afrekening van de inkomsten en uitgaven concerten t.b.v. het C.v.K.

Orgelbespelingen organiseren voor de zomertijd

 • Organisten benaderen voor het maken van een speelrooster (juni, juli, aug. en sept.)
 • Speellijst uitwerken in een rooster en versturen naar organisten
 • Bedanken organisten
 • Overleg Open Monumentendag en Open Orgeldag ( 6 x per jaar)
 • Mail en telefoon

Het organiseren van lezingen i.s.m. bibliotheek, Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland, Het Museum Smallingerland behoort tot de mogelijkheden. 

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com