Inleiding: Huidige situatie
Sinds 2003 worden er culturele activiteiten georganiseerd in de Grote Kerk van Drachten. In het begin was dat één expositie per jaar in de adventsperiode met een viertal concerten op zaterdagmiddag. Dit is uitgegroeid tot drie à vier exposities per jaar, een viertal concerten in de adventstijd en een zestal concerten in de veertigdagentijd, alle op zaterdagmiddag. In de zomerperiode, de maanden juni tot en met september, is er elke zaterdagmiddag om 16.00 uur een orgelbespeling.


Een commissie organiseert een vier- tot zestal concerten op zondagmiddag. Daarnaast organiseert de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk een achttal orgelconcerten op avond, waaronder twee Keuningsconcerten (concerten met samenzang en opbrengst ten bate van de restauratie Grote kerk).

We zouden heel graag lezingen organiseren, maar tot nu toe is dat niet anders dan door de lezingen van Vorming en Verdieping (georganiseerd door de Protestantse Gemeente) aan de orde gekomen. Het bezoekersaantal van de exposities en concerten op zaterdagmiddag ligt tussen de 40 en 80 personen per middag. De concerten op zondagmiddag en de orgelconcerten worden door 70 – 120 bezoekers bezocht.

Sinds 2010 is er de Taakgroep Cultuur waaronder al deze activiteiten vallen. De Taakgroep Cultuur valt onder de Stuurgroep Grote Kerk die ingesteld is door en verantwoording aflegt aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten heeft gekozen voor bovenstaand beleid. Dit is in 2003 in gang gezet door de aanstelling van een kerkelijk werker voor de cultuur in de Grote Kerk. Het College van Kerkrentmeesters faciliteert en financiert de activiteiten die door de Taakgroep Cultuur in de Grote Kerk georganiseerd worden. 

Het beleidsplan voor cultuur 2017 - 2020 wordt samen met de nieuwe kerkelijk werker geschreven en vastgesteld.

Soms worden voor specifieke activiteiten fondsen geworven. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan door de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.

De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk heeft een eigen financieel beheer/fonds. De lasten gaan te koste van dit fonds; de inkomsten zijn ten bate van dit fonds.
In de afgelopen tien jaar hebben we gemerkt dat bij het zien (en horen) van kunst “verhalen loskomen” en aan elkaar verteld willen worden.
In de afgelopen tien jaar hebben we ook gemerkt dat mensen zich steeds meer “thuis” zijn gaan voelen in de Grote Kerk. De Grote Kerk is een plek geworden waar men kan zitten, kijken, luisteren, mijmeren en in gesprek kan komen met anderen. De “kunst” raakt mensen en opent hun levensboek, samen met dat van anderen, op onverwachte bladzijden en onverwachte momenten.

Het woordje kunst
Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken,
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken?

Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond!
Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.

Ted van Lieshout
Uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen (Leopold); 1987

Identiteit: Visie en missie
De Grote Kerk wil een ontmoetingsplek zijn waar mensen stil kunnen zijn, maar ook in gesprek kunnen komen met anderen.

Exposities, concerten en lezingen spreken het hart en het verstand aan van mensen, die hierdoor geraakt en gevoed worden, maar hierin ook af en toe mogen verdwalen en een streling mogen voelen als ze een streling zoeken (zie “Het woordje kunst”) (visie).
We willen de kunst in beeld, woord, muziek en zang bij de mensen brengen (missie).

Doelstellingen
Door mensen in contact te brengen met kunst:

- kunnen mensen “genieten” van kunst.
- kunnen ze “zin” zoeken en “zin” vinden in hun leven.
- is er de mogelijkheid voor mensen om in de stilte, in het kijken en luisteren, in het gesprek met anderen op a(A)dem te komen.
- ontstaat er (letterlijk) naast de winkels, waarin mensen materieel welbevinden ervaren, in de Grote Kerk een plek waar mensen spiritueel welbevinden kunnen ervaren.


Doelgroepen
Iedereen is welkom.

De kerk is bedoeld als spiritueel centrum en een ieder die dat ervaart in de ruimte van de Grote Kerk mag zich thuis weten en thuis voelen in de Grote Kerk.

We willen onze doelstellingen en doelgroepen bereiken door:
- kwalitatief hoogstaande exposities in te richten.

- concerten met professionele musici en zangers te organiseren.
- een podium te bieden voor jonge talenten van het Centrum voor de Kunsten De Meldij en de Ferwerda-academie.
- lezingencycli aan te bieden met bekende sprekers uit Nederland en onderwerpen die actueel en aan de orde van de dag zijn.
- hierbij zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met het Museum Smallingerland, Smelne’s Erfskip, Beleefbibliotheek, de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland, de Lawei en de Meldij, het Karmelklooster en de Doopsgezinde Vermaning.
- we zijn nu alleen op zaterdag open; in de toekomst is er de mogelijkheid op meerdere dagen open te zijn.

Relevante ontwikkelingen
- Bij Open Grote Kerk voelen mensen zich welkom. Ze zoeken de stilte, de rust, genieten van kunst en cultuur in exposities, concerten en lezingen en ze proberen zo de verbinding tussen de zondag en door de week én hun eigen leven tot stand te brengen.

- Sinds 2003 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente een parttime kerkelijk werker aangesteld, juist om de cultuurpoot van de Grote Kerk te ontwikkelen.
- Bezuinigingen zouden een bedreiging kunnen zijn waardoor de ontwikkeling tot cultuurcentrum stagneert.
- Er vindt een veroudering van vrijwilligers plaats. Veel van het vrijwilligerswerk wordt gedragen door gepensioneerden. Dat neemt niet weg dat er tot nu toe altijd nog genoeg gastheren/gastvrouwen te vinden zijn.
- Openstelling van de kerk hangt wel af van het aantal vrijwilligers.
- Omdat de Grote Kerk in het centrum van Drachten staat, waar veel ouderen wonen, kan de kerk een plek worden waar ouderen elkaar ontmoeten.

Beleidsvoornemens
- uitbreiden van het aantal exposities.

- uitbreiden van het aantal (orgel)concerten.
- uitbreiden van het aantal lezingen: we willen iemand aanstellen voor het organiseren van lezingen, die ook lid wordt van de Taakgroep Cultuur.
- uitbreiden van het aantal vrijwilligers van 20 (2013) naar 40 (2017).
- uitbreiden van het aantal open dagdelen van 1 middag in de week (2013) naar 3 tot 4 middagen per week (2017).
- intensievere samenwerking zoeken met de andere cultuurinstanties van Drachten.
- samenwerking zoeken met Smelne’s Erfskip; misschien is de Grote Kerk voor hen een expositie- en vergaderplek, een “thuis”?
- toerusting verzorgen voor de vrijwilligers.
- er wordt een taakomschrijving opgesteld voor vrijwilligers.
- de continuïteit wordt gewaarborgd door de professional (kerkelijk werker).

Beleidsvoornemens uitgewerkt per jaar
2013 – 2014
- beleidsplan

- er zijn 20 vrijwilligers aan het werk
- vrijwilligers zijn verplicht één keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en zich thuis te verdiepen in de exposities
- één keer per jaar een vormingsavond door een professional
- er zijn 3 tot 4 exposities per jaar
- de kerk is open op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur; met Open Monumentendag ook op zondag en op Drachtster Zondag (laatste zondag van september)
- met de andere culturele instelling wordt geprobeerd de agenda op elkaar aan te passen
- overleg met Smelne’s Erfskip
- een middaggebed op de laatste zaterdag van de maand
- er wordt iemand gezocht die lezingen kan organiseren: 4 tot 6 lezingen per jaar

2014 – 2015
- verbouw Grote Kerk?

- openingsexpositie
- er zijn 25 vrijwilligers aan het werk
- vrijwilligers zijn verplicht één keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en zich thuis te verdiepen in de exposities
- één keer per jaar een vormingsavond door een professional
- er zijn 3 tot 4 exposities per jaar
- de kerk is open op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur; in de zomer ook op zondagmiddag van 13.30 – 17.00 uur
- het is gelukt de agenda’s van de cultuurinstellingen op elkaar af te stemmen
- een middaggebed op de laatste zaterdag van de maand
- er worden 4 lezingen per jaar georganiseerd

2015 – 2016
- er zijn 30 vrijwilligers aan het werk

- vrijwilligers zijn verplicht één keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en zich thuis te verdiepen in de exposities
- één keer per jaar een vormingsavond door een professional
- er zijn standaard 4 exposities per jaar
- de kerk is open op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur; in de zomer ook op zondagmiddag van 13.30 – 17.00 uur
- met andere cultuurinstellingen worden gezamenlijke projecten gedaan
- Smelne’s Erfskip heeft haar “thuis” in de Grote Kerk
- een middaggebed op de laatste zaterdag van de maand
- er worden 6 lezingen per jaar georganiseerd

2016 – 2017
- er zijn 40 vrijwilligers aan het werk

- vrijwilligers zijn verplicht één keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en zich thuis te verdiepen in de exposities
- één keer per jaar een vormingsavond door een professional
- er zijn het hele jaar door exposities
- de kerk is elke zaterdagmiddag open van 13.30 – 17.30 uur; in de zomer ook op zondagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. Er wordt een proef gedaan met open kerk op donderdagmiddag en/of – avond
- met andere cultuurinstellingen worden gezamenlijke projecten gedaan
- een middaggebed op de laatste zaterdag van de maand
- er worden 6 lezingen per jaar georganiseerd, zo mogelijk in samenwerking met andere instellingen

Middelen
- een goede, op exposities en concerten verbouwde kerkruimte (verbouwplannen fase 1: kerkruimte € 384.000,- en zaal € 256.000,- gezamenlijk door C.v.K. en C.D.D?)

- goede verlichting voor exposities (zie eerste aandachtsstreepje)
- expositieschermen om b.v. schilderijen aan op te hangen (zie eerste aandachtsstreepje)
- een budget om exposities in te huren en concerten en lezingen te organiseren (in 2013 € 4700,-; moet naar € 10.000,- per jaar.
- een “winkeltje” in de kerkruimte (heeft eigen financieel beheer)
- een goede keuken het oven, magnetron, kookvoorziening, afzuigkap en afwasmachine (zie eerste aandachtsstreepje)
- rolkarren om de koffie in de kerk te kunnen serveren (zie eerste aandachtsstreepje)
- vorming à € 500,- per jaar

Aukje de Bildt, voorjaar 2013
Vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep Grote Kerk op 20 november 2013
Nog niet vastgesteld in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente; behandeling vindt plaats in feb./maart 2014