De Erediensten in de Grote Kerk zijn om 11.00 uur. Voorafgaande aan de dienst is er elke zondag ontmoeting en koffie vanaf 10.30 uur

Zondag 19 januari
De voorganger is ds. Jan Bolt en hij schrijft: Voor de meeste lezers is de Bergrede uit Mattheüs 5 t/m 7 wel bekend. Deze Bergrede begint met de z.g. zaligsprekingen. Zij zijn het onderwerp voor de verkondiging op deze zondag 19 januari 2020. Jezus noemt mensentypen, die de eersten zullen zijn in het Koninkrijk der hemelen, de heerschappij, waar Jezus voor staat. Deze mensen vertegenwoordigen normen en waarden, die in de wereld vaak ‘niet gewenst’ zijn. In onze tijd b.v. worden mensen juist opgeroepen ‘alles uit zichzelf te halen, wat in hen zit’, ook als dat ten koste gaat van hun eigen welbevinden en van dat van anderen. Passen die zaligsprekingen met de daarbij vermelde deugden dan nog wel in onze samenleving? De grondtoon van de afzonderlijke woorden is deze: God ziet om naar mensen, die in onze maatschappij vaak niet in tel zijn, misschien ook wel door ons toedoen, wie zal het zeggen?
Een kernwoord, dat in dit verband ook zou passen, is het woord ‘vreugde’. Jezus roept zijn toehoorders op tot blijdschap, wanneer zij ernst maken met zijn uitspraken.
Daarover willen wij in ons slotlied zingen op de melodie van een hele beroemde componist, wiens geboortedatum dit jaar wordt herdacht.
Namens de taakgroep,
Marijke Brouwer

Zondag 26 januari
Deze zondag is dominee Jaap Goorhuis de voorganger. Over het thema van de verkondiging “Ik zal u vissers van mensen maken”, schrijft hij het volgende: “Dat is dus het discipel van Jezus zijn: mensen vissen.vWij willen aftasten wat dat betekent. In de Korinthebrief zien we wat Paulus tegen deze opgeviste mensen zegt: uitschot waren jullie, tuig van de richel, maar nu zijn jullie in Christus hersteld in menselijke waardigheid. Bij Jesaja lezen wij over de lijdende knecht die door God is gesteld tot heil van de volkeren. God blijkt niet bijster geïnteresseerd in ons zieleheil, maar wel in het heil voor de wereld.Hij wil dat zijn bevrijding reikt tot het eind van de aarde. Heil en bevrijding, dat is een wereld van vrede, van liefde en van recht voor alle mensen. De kerk is geroepen daarvan te getuigen in woord en daad”.
U bent van harte welkom, om 10.15 uur geeft de voorganger uitleg over liturgie tot 10.45 uur.
Namens de taakgroep Erediensten .
Jan van der Vlugt

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Het orgel speelt……….
Aangezien tegenwoordig bijna alles automatisch gaat realiseren we ons vaak niet dat voor bovenstaande aanhef een mens nodig is. Die mens noemen we de organist(e). De organist in de Grote Kerk krijgt meestal maandag of dinsdag de liturgie en bereidt zich voor op de dienst.
Dat betekent het begeleiden van de liederen, orgelspel na de preek en tijdens de collecte en vanaf vijf minuten voor elf orgelspel voor de dienst. Tijdens dit spelen voor de dienst wordt er veelal gepraat in de kerk, dit is niet alleen storend voor de organist maar ook voor hen die zich in stllte willen voorbereiden op de dienst.
In Lutherse diensten vooral in het buitenland is het orgelspel het echte begin van de dienst, de kerkenraad komt binnen en de dienstdoende ambtsdrager vertelt wat de organist gaat spelen, meestal een stuk wat een aantal minuten duurt en zo eindigt de dienst ook. Wij hebben dat niet, maar misschien is het goed de organist voor zijn inspanning te belonen door die vijf minuten voor de dienst stil te zijn en te luisteren naar zijn orgelspel. Gesprekken voeren kan voor de dienst in de koffiekamer en na afloop.
Want weet u, het orgel speelt alleen maar als er een organist achter zit.
Minne Visser, a.t.p.

Liedboek mee naar de Grote Kerk en gastvrij zijn ....
In 2013 hebben we als Grote Kerk besloten om het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en wij hebben toen onze kerkgangers gevraagd één of meer liedboeken te kopen. We hebben ruim 100 liedboeken verkocht en van de 'winst' konden we ook nog 34 liedboeken in de kerk neerleggen voor gasten en vergeetachtigen (er zijn nu nog 28 dus mocht u ergens een vinden neem het dan weer mee naar de kerk). Helaas wordt het aantal vergeetachtigen steeds groter en blijven er dus minder liedboeken over voor onze gasten.

Daarom mijn dringende oproep: Neem uw eigen liedboek mee zodat de liedboeken in de kerk beschikbaar blijven voor onze gasten.
Als u nog geen eigen liedboek hebt, ik heb nog een paar liggen en als u € 25,00 overmaakt naar NL52 INGB 0000 8199 95 tnv M.Visser wordt het thuisbezorgd.
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 september moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com