De Erediensten in de Grote Kerk zijn om 11.00 uur en worden op de centrale site van PGDrachten aangegeven. Voorafgaande aan de dienst is er elke zondag ontmoeting en koffie vanaf 10.30 uur

Er zijn tot en met 17 mei géén Vieringen in de Grote Kerk.

Uitzending Alternatieve Kerkdienst
Gedurende de periode dat er geen kerkdiensten zijn zal er elke zondag via de kerkomroep een uitzending zijn, verzorgd door twee van onze predikanten. De invulling zal bestaan uit gebed, Bijbellezing en meditatief moment afgewisseld met een psalm of lied. Het is op elk moment van de dag via https://www.kerkomroep.nl van al onze kerken te beluisteren.

God be with you till we meet again.
Jeremiah Rankin schreef dit lied in het begin van de vorige eeuw en het kreeg een melodie met een vrolijk refrein. Misschien ook wel door deze melodie werd het lied populair in Amerika, ook populaire artiesten als Jim Reeves en Pat Boone zetten het op de plaat. U kunt hier luisteren naar een koorversie: https://www.youtube.com/watch?v=EQlv_xUYATg. met quattre-main orgelspel.
Later kwam de melodie van Ralph Vaughan Williams (een Engelse componist, bij ons bekend van Lied 727) en zo kwam het in het liedboek als 'Ga met God en Hij zal met je zijn', Lied 416. Een veel gezongen lied. In de Friese versie begint het lied met de regel Hear wês mei ús oant in oare kear. Die versie is berijmd door Berend Joukes Fridsma (1905-2005), geboren in Scharnegoutum, als 5 jarige geëmigreerd naar Amerika en later hoogleraar Duits aan het Calvin College in Grand Rapids, Michigan. Naast leraar zijn was hij zeer actief voor de Friese beweging, stichtte een Friesche Krite en organiseerde ook tot op zeer hoge leeftijd vier keer per jaar Friesche diensten in Grand Rapids, Michigan, waar mensen van heinde en ver op af kwamen. Voor die diensten berijmde Fridsma Engelse Hymnen in het Fries en zo ook ons lied 416. Als je bedenkt dat die kerkgangers elkaar maanden niet zagen dan krijgt dit lied een andere lading. We hebben elkaar als kerkgangers van de Grote Kerk inmiddels vijf weken niet gezien en we hopen natuurlijk dat daar snel verandering in komt, maar we hebben geen idee wanneer dat zal zijn, niet voor 24 mei in ieder geval. Laten we daarom samen zingend bidden:

1 Hear, wês mei ús oant in oare kear.
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.


3. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.


4. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKl0Nc7w.
Bovenstaande begeleiding is een steuntje in de rug.
Mocht u dit digitaal willen hebben, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ik hoop dat we het straks weer samen kunnen zingen, het kan zelfs meerstemmig.
Graag weer tot ziens in de Grote Kerk zodra het kan,
Minne Visser

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur
Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Het orgel speelt……….
Aangezien tegenwoordig bijna alles automatisch gaat realiseren we ons vaak niet dat voor bovenstaande aanhef een mens nodig is. Die mens noemen we de organist(e). De organist in de Grote Kerk krijgt meestal maandag of dinsdag de liturgie en bereidt zich voor op de dienst.
Dat betekent het begeleiden van de liederen, orgelspel na de preek en tijdens de collecte en vanaf vijf minuten voor elf orgelspel voor de dienst. Tijdens dit spelen voor de dienst wordt er veelal gepraat in de kerk, dit is niet alleen storend voor de organist maar ook voor hen die zich in stllte willen voorbereiden op de dienst.
In Lutherse diensten vooral in het buitenland is het orgelspel het echte begin van de dienst, de kerkenraad komt binnen en de dienstdoende ambtsdrager vertelt wat de organist gaat spelen, meestal een stuk wat een aantal minuten duurt en zo eindigt de dienst ook. Wij hebben dat niet, maar misschien is het goed de organist voor zijn inspanning te belonen door die vijf minuten voor de dienst stil te zijn en te luisteren naar zijn orgelspel. Gesprekken voeren kan voor de dienst in de koffiekamer en na afloop.
Want weet u, het orgel speelt alleen maar als er een organist achter zit.
Minne Visser, a.t.p.

Liedboek mee naar de Grote Kerk en gastvrij zijn ....
In 2013 hebben we als Grote Kerk besloten om het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en wij hebben toen onze kerkgangers gevraagd één of meer liedboeken te kopen. We hebben ruim 100 liedboeken verkocht en van de 'winst' konden we ook nog 34 liedboeken in de kerk neerleggen voor gasten en vergeetachtigen (er zijn nu nog 28 dus mocht u ergens een vinden neem het dan weer mee naar de kerk). Helaas wordt het aantal vergeetachtigen steeds groter en blijven er dus minder liedboeken over voor onze gasten.

Daarom mijn dringende oproep: Neem uw eigen liedboek mee zodat de liedboeken in de kerk beschikbaar blijven voor onze gasten.
Als u nog geen eigen liedboek hebt, ik heb nog een paar liggen en als u € 25,00 overmaakt naar NL52 INGB 0000 8199 95 tnv M.Visser wordt het thuisbezorgd.
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 september moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com