Opening tentoonstelling Kruiswegstaties
Op zaterdagmiddag 9 maart is de tentoonstelling “Kruiswegstaties uit Rooms-Katholieke Huize” officieel geopend. Aansluitend was er een orgelconcert door Aan de Haan.

De tentoonstelling is het resultaat van een initiatief van Aafke Stegeman en is voortgevloeid uit haar contacten in het Centrum Kerken Overleg.
In de aanloop naar dit openingsmoment mochten we een bijzonder constructieve samenwerking met onze geloofsgenoten van de rooms-katholieke kerk ervaren. Op de foto het openingsmoment waarin pastoor Sinnighe Damsté en een lid van de Stuurgroep Grote Kerk de handen symbolisch ineenslaan om onze samenwerking te markeren.

Meditatie bij de kruiswegstaties in de Grote Kerk op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 19 april, willen we vanaf 14:30 een meditatieve rondgang langs de kruiswegstaties maken die thans in de Grote Kerk worden getoond.
Dit aanvangstijdstip wijkt af van eerdere publicaties en is zo gekozen omdat we deze meditatie gezamenlijk zullen houden met leden van de rooms katholieke kerk in Drachten.
Dankzij reacties op een vorige publicatie is de muzikale invulling nagenoeg rond.
Het doel van het doorlopen van een kruiswegstatie is om stil te staan bij het lijden van Christus en dit lijden betekenis te geven in ons eigen leven, hier en nu. Hiertoe hebben we in samenwerking met de rkk in Drachten een passende liturgie mogen voorbereiden. We nodigen een ieder dan ook van harte uit om van Goede Vrijdag een goede vrijdag in het hier en nu te maken.
Namens de Taakgroep Cultuur,
Ad Vermeulen

Expositie kruiswegstaties
In het kader van de oecumenische gedachte wordt in de Grote kerk te Drachten een expositie gehouden van de 15 kruiswegstaties van de R.K. kerk “De Goddelijke Verlosser”.
Deze kruiswegstaties zijn vorig jaar gemaakt door de jeugd, de jongeren en ouderen van laatstgenoemde kerk.
De kruisweg loopt men stap voor stap. Je leeft je in in de pijn die Jezus heeft geleden. Een pijn die universeel is. Door de hele geschiedenis heen zijn mensen slachtoffers geworden. Alles wat Hij heeft meegemaakt herhaalt zich nog steeds in de ellende van de wereld. Door in zijn lijdensverhaal mee te gaan verbind jij je met alle mensen die getroffen worden door onrecht en geweld.

Op de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag, wordt wereldwijd rond drie uur ’s middags de tijd even stilgezet. In diverse kerken, kapellen of in de open lucht komen gelovigen bij elkaar om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Door langs de staties te lopen volgt men de weg die Jezus ooit moest gaan. De expositie is te bekijken op de zaterdagen 9,16, 23, 30 maart en 6, 13 en 20 april.
Op goede vrijdag zullen de kruiswegstaties ‘s middags gebeden worden in de Grote Kerk.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com