Cursus invloed van de filosofie op onze Godsdienst
De Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk wil komend jaar aandacht besteden aan de historische invloed van de filosofie op onze geloofsbeleving.
Desgevraagd hebben wij drs. Hilde Hoving bereid gevonden om voor ons een vijftal cursusavonden te verzorgen op donderdagavonden van 5 maart tot en met 2 april, van 19:30 tot ca. 21:30 in de Grote Kerk van Drachten. Hierbij zal het denken van de volgende filosofen in relatie met de Christelijke Godsdienst worden besproken:
• 5 maart 2020: Plato
• 12 maart 2020: Aristoteles
• 19 maart 2020: Thomas van Aquino
• 26 maart 2020: Nietzsche
• 2 april 2020: Heidegger
De relatie tussen de filosofie en de theologie, met daarbinnen het verlangen van de mens naar God, oneindigheid of onsterfelijkheid zal daarbij centraal staan. Het gaat om de vraag: Hoe ervaren wij God en hoe is dat in de loop der eeuwen geweest?

Het maximale aantal deelnemers aan de cursus bedraagt 20 personen. Kosten voor deelname bedragen € 50 per persoon. De cursus zal doorgang vinden indien we eind januari zicht hebben op voldoende belangstelling.
Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze cursus dan wordt u daarom dringend verzocht dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór vrijdag 31 januari, te laten weten via mail naar: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via WhatsApp op T: (06) 136 215 99. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding.

Drs. Hilde Hoving is theoloog en als voorganger een goede bekende van de Grote Kerk in Drachten. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologie opleiding van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Daardoor is zij in staat om het denken van Grote Denkers op een laagdrempelige wijze over te dragen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens Taakgroep Cultuur Grote Kerk:
Ad Vermeulen

Leesgroep rond het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort
De 40 –dagentijd mag van oudsher gezien worden als een periode van bezinning en verdieping. In deze context hopen we vanuit de Taakgroep Cultuur een expositie te organiseren met als doel bezinning op onze omgang met de aarde. Als voorbereiding en verdieping rond deze tentoonstelling proberen we een leesgroep op te zetten die het boek Groene Theologie bestudeert en bespreekt en daaraan gerelateerde publicaties inbrengt. Eventueel worden bevindingen via Geandewei gerapporteerd. We zullen daarbij gebruik maken van de toolkit die te vinden is op de website https://toolkit.groenekerken.nl/ . (ga op deze website naar de tab “geloof & inspiratie” en kies daarin “verdiep je in groene theologie”).

Het plan is om twee bijeenkomsten organiseren rond de eerste twee hoofdstukken:
• Theologie en duurzaamheid
• Het andere wereldbeeld van de Bijbel
Om na te gaan óf en wanneer bijeenkomsten zinvol zijn willen we graag weten:
1. Wie is bereid om het boek (€ 27,50) aan te schaffen en de eerste twee hoofdstukken te bestuderen en met elkaar te bespreken?
2. Wie is bereid om feiten te verzamelen rond de klimaatproblematiek? (er staat gigantisch veel op internet maar hoe filteren we uit wat voor ons relevant is).
3. Wat is een passend tijdstip voor een bijeenkomst van ca. 2 uur? (een morgen, een middag of een donderdagavond)
Graag een reactie vóór 15 januari 2020 via email naar: E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of WhatsApp via T: (06) 136 215 99. Afhankelijk van de reacties zullen we de bijeenkomsten op een passend tijdstip organiseren.

Namens de Taakgroep Cultuur:
Ad Vermeulen

Terugblik op lezing “Het klimaat verandert, wat te doen?”

Op 28 november hebben we in de consistorie van de Grote Kerk, met een kleine groep toehoorders van de lezing van Jan Flameling in het Filosofisch Café Drachten, een nabespreking rond deze lezing gehouden.

Jan Flameling besprak het werk van drie filosofen, die de volgende boodschappen meegaven:
1. Timothy Morton: Laten we de wijze van omgang met landbouw en veeteelt herstructureren, op een andere manier omgaan met niet menselijke wezens en anders ecologisch wezen.
2. Peter Sloterdijk: Laten we gezamenlijk onze kwetsbaarheid verminderen door ons zelf anders op te vatten, door anders in het leven te gaan staan en bijgevolg ons leven gaan veranderen.
3. Thich Nath Hanh: Laten we oefenen om aandachtig te zijn en ons anders te verhouden tot moeder aarde. Laten we ons leven leiden vanuit een besef van verbondenheid met al wat is.

Opmerkelijk genoeg vertonen deze boodschappen gelijkenis met de boodschap die Trees van Montfoort in haar boek “Groene Theologie” aan ons meegeeft. Daarom werd besloten om rond dit boek een leesgroep op te zetten. In het volgende nummer van Geandewei wordt u uitgenodigd voor een leesgroep rond het boek Groene Theologie.

Namens de Taakgroep Cultuur: Ad Vermeulen

Gesprekskring vanuit het Centrum Kerken Overleg

Het Centrum Kerken Overleg is een samenwerking van Baptisten Gemeente ‘Elim’, de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie en de Grote Kerk. In het kader van deze samenwerking wordt u uitgenodigd voor de volgende gesprekskring:

Geloof en leven

Doel:
De bedoeling van de gesprekskring is dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over relevante thema’s rondom geloof en leven:
• om kennis te maken met elkaars geloofstradities en -gedachten;
• om vragen en gedachten rond geloof en leven te delen met min of meer gelijkgezinde mensen.
Opzet:
De centrale vraag van de gesprekskring is: wat is er tijdens onze levensjaren gebeurd met ons geloof, wat is er (wel of niet) veranderd?
Tijdens de eerste bijeenkomst van 23 september zullen vragen gesteld worden als:
• hoe zijn we opgevoed?
• welke vragen, verwachtingen en beelden hadden we toen we jong waren?
• hoe staan we er nu voor?
• welke rol heeft het geloof in ons leven?
Na afloop stellen we onszelf de vraag welke thema’s het verdienen uitgediept te worden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Vermaning /doopsgezinde kerk), Zuiderbuurt 26/28, op de maandagmiddagen van 23 september, 21 oktober, 18 november, 27 januari, 24 februari en 23 maart.
De organisatie en de leiding is in handen van Baptisten Gemeente ‘Elim’ en de Doopsgezinde Gemeente, met open deelname vanuit de Katholieke Parochie en de Grote Kerk.

Meditatiegroep in de Grote Kerk
Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden?
Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat?
Luisteren naar de stem van binnen?
Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou?!
De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht.
Met behulp van een Bijbeltekst, een mooi gedicht of muziek, proberen we te ontspannen en te luisteren wat de tekst jou/mij te vertellen heeft.

Lijkt het je iets? Onze meditatiegroep komt ook dit seizoen een aantal keren bij elkaar in de Grote Kerk.
Iets voor 20.00 uur komen we bij elkaar op 3 oktober 2019, 21 november 2019, 16 januari 2020, 27 februari 2020, 26 maart 2020 en op 7 mei 2020
Je bent van harte welkom!
Vragen? Neem contact op met Jansje vd Sloot, T: (0512) 51 90 04 of met Griet Postema, T: (0512) 53 04 99

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com