Open Grote Kerk in de zomerperiode
Hoewel de ontwikkelingen rondom Covid-19 hoopvol lijken, bestaan er op dit moment ook nog veel onzekerheden.

Daarom hebben we vanuit het Hillebrand 200- project en vanuit de Taakgroep Cultuur besloten om de expositie “Achter de muziek aan”, die in het kader van 200 jaar Hillebrand was gepland, niet door te laten gaan. Dit betekent ook dat geplande draaiorgelconcerten en half-uursconcerten rond orgeltjes en trekharmonica’s worden afgelast. Hopelijk kunnen we op 12 september met het “De Jong en De Jong” - concert weer een nieuwe start maken. De Hillebrand 200 jaar commissie zoekt naar mogelijkheden om het Hillebrandjaar met een half jaar te verlengen zodat we eventueel zomer 2021 invulling kunnen geven aan de voor deze zomer geplande activiteiten.

In overleg met het vrijwilligersteam Open Grote Kerk hebben we besloten om de Grote Kerk ook niet open te stellen in het kader van Tsjerkepaad 2020. Bij dit overleg kwam wel naar voren dat er bij veel betrokkenen op de Grote Kerk behoefte bestaat om even met anderen onder het dak van de Grote Kerk te vertoeven om een kaarsje te branden, naar muziek te luisteren of met anderen in gesprek te komen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om in de periode tussen begin juli en begin september de Grote Kerk op zaterdagmiddag beperkt open te stellen van 15:00 uur tot 16:30.

Of dit lukt hangt er van af of we deze openstelling voldoende kunnen bemensen.
Binnen het vrijwilligersteam Open Grote Kerk hebben een aantal vrijwilligers inmiddels aangegeven hun medewerking te verlenen aan dit initiatief, maar ons vrijwilligersteam bestaat ook uit mensen met een kwetsbare gezondheid of met kwetsbare dierbaren in hun directe omgeving. Daarom kunnen en mogen we geen beroep doen op het voltallige vrijwilligersteam en zullen we eenmalig een ad-hoc vrijwilligersteam met elkaar moeten opzetten.
Daarom een oproep aan alle betrokkenen op de Grote Kerk, die bereid en in staat zijn om in de periode van begin juli tot begin september op één of twee zaterdagmiddagen tussen 15:00 en 16:30 uur een gastheer/gastvrouw-rol te vervullen, om dit door te geven via E-mail aan dhr. A.J.W.A. Vermeulen.

Definitieve doorgang van het plan hangt uiteraard af van de richtlijnen per 1 juli van overheidswege en van het beleid van de PG-Drachten.

Namens project Hillebrand 200 jaar en namens de Taakgroep Cultuur:
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen.

Expositie tijdens de 40 –dagentijd 2020
De 40 –dagentijd is voor velen een periode van bezinning. Dit jaar willen we ons, vanuit de Grote Kerk, bezinnen op onze omgang met de Schepping.
Hierbij worden we geïnspireerd door een tentoonstelling van 14 wandkleden die zijn gebaseerd op de rede die indianenhoofdman Seattle in 1854 aan het adres van de Amerikaanse regering hield. De Amerikaanse regering wilde het land van de Dwamish indianen kopen. Seattle’s antwoord liet zich samenvatten onder de vraag: “Hoe kun je de lucht bezitten?” Deze vraag is dan ook de titel van de tentoonstelling van wandkleden die zijn vervaardigd door Jantsje Oost-de Vlas uit Buitenpost.
De wandkleden zijn te bezichtigen tijdens de Open Grote Kerk op zaterdagmiddagen vanaf 29 februari tot en met 11 april, van 13:30 tot 17:00 uur.

Activiteiten tijdens de 40 –dagentijd
Op 27 februari zal Jantje Oost een lezing houden over de door haar vervaardigde wandkleden.
Dit wordt een meditatieve lezing rond de teksten van opperhoofd Seattle, afgewisseld met muziek.

De lezing begint 27 februari om 20:00 uur in de kerkruimte van de Grote Kerk. De kerk is vanaf 19:30 open zodat u dan al de primeur kunt krijgen om de wandkleden te bewonderen. Toegang is gratis.

Tijdens Open Grote Kerk zullen, met uitzondering van Stille Zaterdag, weer vanaf 16:00 uur korte muziekuitvoeringen worden gegeven.
Zaterdag 7 maart speelt Rein Albert Ferwerda op het Hillebrandorgel
Zaterdag 14 maart speelt Jan Andries Dijkstra met enkele musici
Zaterdag 21 maart spelen Wilma Jongsma, hobo en Jochem Schuurman, kistorgel
Zaterdag 28 maart speelt Arjan Jongsma op Marimba werken van Bach e.a.
Zaterdag 4 april zingt het Chr. Gemengd koor 'Ere zij God" o.l.v. Rein Albert Ferwerda o.a. Koralen uit de Mattheus Passie van Bach
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag, géén muziek

Kunstenaars gezocht voor expositie ‘Bonhoeffer 75’
De Grote Kerk van Drachten zoekt kunstenaars – amateurs en professionals – die de uitdaging willen aangaan om binnen hun discipline een kunstwerk te maken, geïnspireerd op woorden van Dietrich Bonhoeffer. De resultaten worden geëxposeerd tijdens de vijftigdagentijd, de weken tussen Pasen en Pinksteren.
De expositie is één van de activiteiten in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van het Hillebrandorgel in de Grote Kerk. In het voorjaar van 2020 gaan de kunstenaars onder leiding van Gerrit Terpstra uit Heeg op hun manier aan de slag met woorden die ds. Dietrich Bonhoeffer sprak of schreef. In april 2020 is het 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog werd geëxecuteerd door de nazi’s. De brieven, gedichten en gebeden die hij in de jaren ervoor in de gevangenis schreef, worden nog altijd gezien als adembenemende poezië over (aangevochten) geloof, hoop en liefde.

Doe mee!
Bent u een (amateur-)schilder, beeldhouwer, fotograaf of beoefenaar van een andere kunstvorm en lijkt het u mooi om onder deskundige begeleiding een werk te maken voor de expositie? Geef u dan op voor dit project bij Aukje de Bildt via (06) 300 20 925 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kom kijken!
De expositie Bonhoeffer 75 is te bekijken op alle zaterdagen van 18 april t/m 31 mei 2020, van 13.30 tot 17.00 uur in de Grote Kerk, Zuidkade 10 in Drachten. Op zondag 19 april en zondag 31 mei om 11.00 uur zijn er bovendien kerkdiensten waarin Bonhoeffer centraal staat.

Open Grote Kerk; Een kaars aansteken voor …

“Ik wilde graag een kaars aansteken voor Roan, maar wist niet waar. Wat mooi dat ik dit nu in deze kerk mag doen.” gaf een moeder van een klasgenoot van Roan aan. Zij was één van de vele mensen die na het lopen van de Stille tocht de Grote Kerk binnenkwam. De kerk was opengesteld voor hen die de behoefte hadden om na de Stille Tocht nog even een plek te hebben om na te praten, stil te staan, een kop koffie of thee te drinken en/of een kaars aan te steken. Er werd gehuild en getroost. Vele kaarsjes werden aangestoken, met name door de jeugd. Indrukwekkend om te zien hoe de jongeren, vaak samen met hun ouders, omgingen met dit grote verdriet.

We zijn dankbaar dat de Grote Kerk in deze een Open Kerk mocht zijn, toegankelijk voor iedereen.
Namens Stuurgroep,
Ale Groen

 

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com