Open Grote Kerk
Op zaterdagmiddagen vanaf 4 juli van 15:00 tot ca. 16:30
Inmiddels hebben zich voldoende deelnemers voor het ad-hoc vrijwilligersteam aangemeld om zowel in juli als in augustus op zaterdagmiddagen van 15:00 tot ca. 16:30 de Grote Kerk open te stellen. Hierdoor kunnen we een ingetogen herstart met het Open Grote Kerk programma maken.
“Ingetogen” omdat we door Covid-19 geen publiektrekkende expositie kunnen organiseren en zelfs geen halfuur concerten kunnen houden. Maar wat is er dan wel?
We kunnen in de Grote Kerk luisteren naar muziek, ons laten inspireren door prachtige foto’s met bijpassende gedichten, we kunnen een kaarsje opsteken en we kunnen met elkaar in gesprek gaan.
Binnenkomst via de hoofdingang. Vanaf 15:00 tot 15:30 willen we een serene, meditatieve rust in acht nemen. Daarna zullen we wat geroezemoes van gesprekken moeten accepteren. Het is fijn dat we elkaar weer onder het dak van ons kostbare kerkgebouw kunnen ontmoeten. Wel zullen we wegens Covid-19 een strak protocol (zie Geandewei 13) in acht moeten nemen.
Namens Taakgroep Cultuur,
Ad Vermeulen

Cultuur
Ingetogen herstart Open Grote Kerk in de zomerperiode.

Dankzij een aantal positieve reacties op de oproep in de vorige Geandewei om een ad-hoc vrijwilligersteam te ondersteunen en dankzij positieve reacties vanuit de bestaande groep “vrijwilligers Open Grote Kerk” gaat het in ieder geval in de maand juli lukken om op zaterdagmiddagen de Grote Kerk van 15:00 tot ca. 16:30 open te stellen om een kaarsje te branden, voor meditatie in de kerk te vertoeven of om met anderen in gesprek te komen.
We hopen op zaterdag 4 juli om 15:00 van start te gaan.

Het zal even zoeken worden naar een goede vorm in relatie tot noodzakelijke protocollen.
De gedachten gaan uit naar nadruk op een serene rust of passende achtergrond muziek tijdens het eerste half uur zodat er ruimte is voor reflectie of meditatie en nadruk op ruimte voor gesprek tijdens het laatste uur.
Mocht u in de gelegenheid zijn om in de maand augustus het ad-hoc vrijwilligers team te ondersteunen, laat het me dan weten.
Het zal fijn zijn om elkaar onder het dak van de Grote Kerk weer te mogen ontmoeten.
Namens Taakgroep Cultuur:
Ad Vermeulen

Ingetogen herstart Open Grote Kerk in juli en augustus
Op zaterdagmiddagen vanaf 4 juli van 15:00 tot ca. 16:30
Inmiddels hebben zich voldoende deelnemers voor het ad-hoc vrijwilligersteam aangemeld om zowel in juli als in augustus op zaterdagmiddagen van 15:00 tot ca. 16:30 de Grote Kerk open te stellen. Hierdoor kunnen we een ingetogen herstart met het Open Grote Kerk programma maken.
“Ingetogen” omdat we door Covid-19 geen publiektrekkende expositie kunnen organiseren en zelfs geen halfuur concerten kunnen houden. Maar wat is er dan wel?
We kunnen in de Grote Kerk luisteren naar muziek, ons laten inspireren door prachtige foto’s met bijpassende gedichten, we kunnen een kaarsje opsteken en we kunnen met elkaar in gesprek gaan.
Binnenkomst via de hoofdingang. Vanaf 15:00 tot 15:30 willen we een serene, meditatieve rust in acht nemen. Daarna zullen we wat geroezemoes van gesprekken moeten accepteren.
Het is fijn dat we elkaar weer onder het dak van ons kostbare kerkgebouw kunnen ontmoeten. Wel zullen we wegens Covid-19 een strak protocol (zie hieronder) in acht moeten nemen.

Protocol Open Grote Kerk zomer 2020
In verband met de Covid-19 situatie moeten we bezoekers aan de Open Grote Kerk vragen om het volgende protocollaire ritueel te ondergaan:
1. Bij binnenkomst door de hoofdingang van de Grote Kerk wordt u in de hal welkom geheten door een gastheer/gastdame, herkenbaar aan een rode badge.
2. U wordt verzocht om uw handen te reinigen met desinfectiemiddel zodat u verder uw handen in onschuld kunt wassen tijdens het verdere bezoek aan de Grote Kerk.
3. U wordt verzocht een telefoonnummer op te geven waarop u bereikbaar bent. Dit telefoonnummer zien we als een reserveringsnummer en is bedoeld om contactonderzoek te ondersteunen, mocht dit noodzakelijk blijken. De lijst met telefoonnummers wordt na drie weken vernietigd. Het is de bedoeling dat u zo anoniem mogelijk de kerk kunt bezoeken.
4. De gastheer/gastdame zal u vragen of u geen Corona gerelateerde klachten heeft. Dit heeft niets met pastorale bewogenheid te maken, maar maakt deel uit van het protocol. Indien de gastheer/gastdame u aan de binnenzijde van de glazen deuren dezelfde vraag stelt dan is deze vraag oprecht bedoeld.
5. In de kerk zijn duidelijke pijlen aangebracht die een looproute weergeven. De route is vanzelfsprekend en leidt u uiteindelijk naar de zij-uitgang van de Grote Kerk zodat we éénrichtingsverkeer in acht kunnen nemen.
6. Ook in de kerk zijn gastheren/gastdames aanwezig. Zij zijn uitgerust met een wapenstok van 1,5 meter. Zorg ervoor dat zij hun wapenstok in iedere positie vrij tussen u en andere bezoekers kunnen bewegen, ook als u ergens in de kerk gaat zitten.
7. Bij het verlaten van de kerk wordt u opnieuw gevraagd om uw telefoonnummer (=reserveringsnummer) te vermelden zodat we voor eventueel contactonderzoek kunnen nagaan in welk tijdslot u aanwezig was. Ook deze lijst met telefoonnummers wordt na drie weken vernietigd.
8. Voor maximale bezoekersaantallen zijn we gehouden aan de RIVM -richtlijnen. Mocht het zo druk blijken dat de onderlinge anderhalve meter distantie in het geding komt dan moeten we helaas de voordeur sluiten totdat er weer voldoende ruimte komt.
9. Gebruik garderobe is niet mogelijk. Gebruik toilet alleen in geval van hoge nood.
10. Voor het overige geldt uiteraard zoveel mogelijk het gebruik van gezond verstand. De maatregelen mogen betuttelend lijken, maar we willen voorkomen dat Open Grote Kerk een “super spreading event” wordt en we willen ook voorkomen dat we de financiële positie van de PGD met een boete van € 30.000 verslechteren.

Namens project Hillebrand 200 jaar en namens de Taakgroep Cultuur:
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen.

Open Grote Kerk; Een kaars aansteken voor …

“Ik wilde graag een kaars aansteken voor Roan, maar wist niet waar. Wat mooi dat ik dit nu in deze kerk mag doen.” gaf een moeder van een klasgenoot van Roan aan. Zij was één van de vele mensen die na het lopen van de Stille tocht de Grote Kerk binnenkwam. De kerk was opengesteld voor hen die de behoefte hadden om na de Stille Tocht nog even een plek te hebben om na te praten, stil te staan, een kop koffie of thee te drinken en/of een kaars aan te steken. Er werd gehuild en getroost. Vele kaarsjes werden aangestoken, met name door de jeugd. Indrukwekkend om te zien hoe de jongeren, vaak samen met hun ouders, omgingen met dit grote verdriet.

We zijn dankbaar dat de Grote Kerk in deze een Open Kerk mocht zijn, toegankelijk voor iedereen.
Namens Stuurgroep,
Ale Groen

Expositie tijdens de 40 –dagentijd 2020
De 40 –dagentijd is voor velen een periode van bezinning. Dit jaar willen we ons, vanuit de Grote Kerk, bezinnen op onze omgang met de Schepping.
Hierbij worden we geïnspireerd door een tentoonstelling van 14 wandkleden die zijn gebaseerd op de rede die indianenhoofdman Seattle in 1854 aan het adres van de Amerikaanse regering hield. De Amerikaanse regering wilde het land van de Dwamish indianen kopen. Seattle’s antwoord liet zich samenvatten onder de vraag: “Hoe kun je de lucht bezitten?” Deze vraag is dan ook de titel van de tentoonstelling van wandkleden die zijn vervaardigd door Jantsje Oost-de Vlas uit Buitenpost.
De wandkleden zijn te bezichtigen tijdens de Open Grote Kerk op zaterdagmiddagen vanaf 29 februari tot en met 11 april, van 13:30 tot 17:00 uur.

Activiteiten tijdens de 40 –dagentijd
Op 27 februari zal Jantje Oost een lezing houden over de door haar vervaardigde wandkleden.
Dit wordt een meditatieve lezing rond de teksten van opperhoofd Seattle, afgewisseld met muziek.

De lezing begint 27 februari om 20:00 uur in de kerkruimte van de Grote Kerk. De kerk is vanaf 19:30 open zodat u dan al de primeur kunt krijgen om de wandkleden te bewonderen. Toegang is gratis.

Tijdens Open Grote Kerk zullen, met uitzondering van Stille Zaterdag, weer vanaf 16:00 uur korte muziekuitvoeringen worden gegeven.
Zaterdag 7 maart speelt Rein Albert Ferwerda op het Hillebrandorgel
Zaterdag 14 maart speelt Jan Andries Dijkstra met enkele musici
Zaterdag 21 maart spelen Wilma Jongsma, hobo en Jochem Schuurman, kistorgel
Zaterdag 28 maart speelt Arjan Jongsma op Marimba werken van Bach e.a.
Zaterdag 4 april zingt het Chr. Gemengd koor 'Ere zij God" o.l.v. Rein Albert Ferwerda o.a. Koralen uit de Mattheus Passie van Bach
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag, géén muziek

Kunstenaars gezocht voor expositie ‘Bonhoeffer 75’
De Grote Kerk van Drachten zoekt kunstenaars – amateurs en professionals – die de uitdaging willen aangaan om binnen hun discipline een kunstwerk te maken, geïnspireerd op woorden van Dietrich Bonhoeffer. De resultaten worden geëxposeerd tijdens de vijftigdagentijd, de weken tussen Pasen en Pinksteren.
De expositie is één van de activiteiten in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van het Hillebrandorgel in de Grote Kerk. In het voorjaar van 2020 gaan de kunstenaars onder leiding van Gerrit Terpstra uit Heeg op hun manier aan de slag met woorden die ds. Dietrich Bonhoeffer sprak of schreef. In april 2020 is het 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog werd geëxecuteerd door de nazi’s. De brieven, gedichten en gebeden die hij in de jaren ervoor in de gevangenis schreef, worden nog altijd gezien als adembenemende poezië over (aangevochten) geloof, hoop en liefde.

Doe mee!
Bent u een (amateur-)schilder, beeldhouwer, fotograaf of beoefenaar van een andere kunstvorm en lijkt het u mooi om onder deskundige begeleiding een werk te maken voor de expositie? Geef u dan op voor dit project bij Aukje de Bildt via (06) 300 20 925 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kom kijken!
De expositie Bonhoeffer 75 is te bekijken op alle zaterdagen van 18 april t/m 31 mei 2020, van 13.30 tot 17.00 uur in de Grote Kerk, Zuidkade 10 in Drachten. Op zondag 19 april en zondag 31 mei om 11.00 uur zijn er bovendien kerkdiensten waarin Bonhoeffer centraal staat.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com