Cultuur
Ingetogen herstart Open Grote Kerk in de zomerperiode.

Dankzij een aantal positieve reacties op de oproep in de vorige Geandewei om een ad-hoc vrijwilligersteam te ondersteunen en dankzij positieve reacties vanuit de bestaande groep “vrijwilligers Open Grote Kerk” gaat het in ieder geval in de maand juli lukken om op zaterdagmiddagen de Grote Kerk van 15:00 tot ca. 16:30 open te stellen om een kaarsje te branden, voor meditatie in de kerk te vertoeven of om met anderen in gesprek te komen.
We hopen op zaterdag 4 juli om 15:00 van start te gaan.

Het zal even zoeken worden naar een goede vorm in relatie tot noodzakelijke protocollen.
De gedachten gaan uit naar nadruk op een serene rust of passende achtergrond muziek tijdens het eerste half uur zodat er ruimte is voor reflectie of meditatie en nadruk op ruimte voor gesprek tijdens het laatste uur.
Mocht u in de gelegenheid zijn om in de maand augustus het ad-hoc vrijwilligers team te ondersteunen, laat het me dan weten.
Het zal fijn zijn om elkaar onder het dak van de Grote Kerk weer te mogen ontmoeten.
Namens Taakgroep Cultuur:
Ad Vermeulen

Ingetogen herstart Open Grote Kerk in juli en augustus
Op zaterdagmiddagen vanaf 4 juli van 15:00 tot ca. 16:30
Inmiddels hebben zich voldoende deelnemers voor het ad-hoc vrijwilligersteam aangemeld om zowel in juli als in augustus op zaterdagmiddagen van 15:00 tot ca. 16:30 de Grote Kerk open te stellen. Hierdoor kunnen we een ingetogen herstart met het Open Grote Kerk programma maken.
“Ingetogen” omdat we door Covid-19 geen publiektrekkende expositie kunnen organiseren en zelfs geen halfuur concerten kunnen houden. Maar wat is er dan wel?
We kunnen in de Grote Kerk luisteren naar muziek, ons laten inspireren door prachtige foto’s met bijpassende gedichten, we kunnen een kaarsje opsteken en we kunnen met elkaar in gesprek gaan.
Binnenkomst via de hoofdingang. Vanaf 15:00 tot 15:30 willen we een serene, meditatieve rust in acht nemen. Daarna zullen we wat geroezemoes van gesprekken moeten accepteren.
Het is fijn dat we elkaar weer onder het dak van ons kostbare kerkgebouw kunnen ontmoeten. Wel zullen we wegens Covid-19 een strak protocol (zie hieronder) in acht moeten nemen.

Protocol Open Grote Kerk zomer 2020
In verband met de Covid-19 situatie moeten we bezoekers aan de Open Grote Kerk vragen om het volgende protocollaire ritueel te ondergaan:
1. Bij binnenkomst door de hoofdingang van de Grote Kerk wordt u in de hal welkom geheten door een gastheer/gastdame, herkenbaar aan een rode badge.
2. U wordt verzocht om uw handen te reinigen met desinfectiemiddel zodat u verder uw handen in onschuld kunt wassen tijdens het verdere bezoek aan de Grote Kerk.
3. U wordt verzocht een telefoonnummer op te geven waarop u bereikbaar bent. Dit telefoonnummer zien we als een reserveringsnummer en is bedoeld om contactonderzoek te ondersteunen, mocht dit noodzakelijk blijken. De lijst met telefoonnummers wordt na drie weken vernietigd. Het is de bedoeling dat u zo anoniem mogelijk de kerk kunt bezoeken.
4. De gastheer/gastdame zal u vragen of u geen Corona gerelateerde klachten heeft. Dit heeft niets met pastorale bewogenheid te maken, maar maakt deel uit van het protocol. Indien de gastheer/gastdame u aan de binnenzijde van de glazen deuren dezelfde vraag stelt dan is deze vraag oprecht bedoeld.
5. In de kerk zijn duidelijke pijlen aangebracht die een looproute weergeven. De route is vanzelfsprekend en leidt u uiteindelijk naar de zij-uitgang van de Grote Kerk zodat we éénrichtingsverkeer in acht kunnen nemen.
6. Ook in de kerk zijn gastheren/gastdames aanwezig. Zij zijn uitgerust met een wapenstok van 1,5 meter. Zorg ervoor dat zij hun wapenstok in iedere positie vrij tussen u en andere bezoekers kunnen bewegen, ook als u ergens in de kerk gaat zitten.
7. Bij het verlaten van de kerk wordt u opnieuw gevraagd om uw telefoonnummer (=reserveringsnummer) te vermelden zodat we voor eventueel contactonderzoek kunnen nagaan in welk tijdslot u aanwezig was. Ook deze lijst met telefoonnummers wordt na drie weken vernietigd.
8. Voor maximale bezoekersaantallen zijn we gehouden aan de RIVM -richtlijnen. Mocht het zo druk blijken dat de onderlinge anderhalve meter distantie in het geding komt dan moeten we helaas de voordeur sluiten totdat er weer voldoende ruimte komt.
9. Gebruik garderobe is niet mogelijk. Gebruik toilet alleen in geval van hoge nood.
10. Voor het overige geldt uiteraard zoveel mogelijk het gebruik van gezond verstand. De maatregelen mogen betuttelend lijken, maar we willen voorkomen dat Open Grote Kerk een “super spreading event” wordt en we willen ook voorkomen dat we de financiële positie van de PGD met een boete van € 30.000 verslechteren.

Namens project Hillebrand 200 jaar en namens de Taakgroep Cultuur:
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com