Winst en verliesrekening 2018
Baten Lasten
Giften/Donaties 6.622,50 Overige kosten 908,20
Orgelfonds 10,00 Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten 91,35    
Overige inkomsten 0,00 Resultaat 2.815,65
Totaal 6.723,85 Totaal 6.723,85
Balans      
       
Activa Passiva
Bank 43.615,25 Eigen Vermogen 43.615,25
Totaal 43.615,25 Totaal 43.615,25
       
Toename Banksaldo      
Beginstand bank 40.799,44    
Eindstand bank 43.615,25    
 Toename vermogen 2.815,81    
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 23.000,00    
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com