Hartelijk welkom op de site van de Grote Kerk, Zuidkade 19 9203 CK (hoek De Drift/Zuidkade), Drachten

Grote kerk status bovenwijks
Bij de overgang naar de Protestantse Gemeente Drachten werd de Zuiderkerk wijkkerk van wijk Zuid en kreeg de Grote Kerk de status ‘bovenwijks’, dus voor heel Drachten, met een eigen ‘bestuur’, de stuurgroep die rechtstreeks valt onder de Algemene Kerkenraad. Het bijzondere karakter van de ere-diensten werd aangeduid met ‘nadruk op liturgie en kerkmuziek, openheid naar theologische ontwikkelingen en ruimte voor experimenten’. De aanvangstijd werd gesteld op 11 uur. De taakgroep Erediensten werd met de uitvoering belast. Daarnaast is er een taakgroep Cultuur en een taakgroep Maatschappij.

De algemene kerkenraad van de Protestante Gemeente Drachten wil u laten weten dat de Grote Kerk niet alleen voor de zondagse eredienst is maar dat ook cultureel en maatschappelijke activiteiten thuis horen in het hart van Drachten.
Een "Open kerk" met verschillende activiteiten op alle dagen van de week en voor alle lagen van de bevolking.
Op deze site wil men duidelijke maken wat er op verschillende gebieden georganiseerd wordt.

De tijd staat stil
Weet u wie die klok heeft stilgezet? Die grote klok met één wijzer daar hoog in de Grote kerk in Drachten tegenover de preekstoel? Een stilstaande klok, dat roept vaak onrust bij ons op. Wij associëren dat zelfs met sterven. De tijd staat hier stil. Op elf uur.
Was deze klok vanzelf versleten? En waarom heeft niemand hem meer op gang gebracht?
Als hij dan is aangebracht om de dominee te laten weten wanneer hij moest stoppen met preken, dan heeft hij geen functie meer. Wij hebben nu horloges en geen dominee haalt het nog in zijn of haar hoofd om te lang door te preken. Wij zijn im-mers steeds minder mensen van het woord en steeds meer van het beeld. En juist zo’n beeld van een stilstaande klok…
Toch heeft de tijd niet stilgestaan. Die gaat immers altijd door. Dat zie je ook in dit kerkgebouw. Er zijn dingen in de tijd veranderd. En er veranderen nog steeds dingen. Banken zijn vervangen door stoelen. Dogma’s zijn vervangen door gesprekken over geloof. En we zingen steeds weer nieuwe liederen.
Veel kerkbezoekers zaten ook met hun rug naar de klok toe. Hij was er blijkbaar niet voor hen. En voor wie is hij er dan nu? Eigenlijk voor niemand meer. Alleen voor een enkele cultuurliefhebber die dit gebouw op zaterdagmiddag wel eens komt bekijken.
De tijd is uit de kerk verdwenen. Maar niet de kerk uit de tijd. Nog steeds niet. Aarzelend, zoekend en worstelend loopt de kerk nog steeds mee met mensenlevens. We zoeken er houvast, troost, verbin-ding, richting. Niet meer met de rug naar de sa-
menleving. Wij nemen de samenleving juist mee het gebouw in. Met gebeden, met tentoonstellingen, met bijeenkomsten over wat al niet. En wij zoeken er God. Die soms misschien wel even moeilijk bin-nen dit gebouw te vinden is als daarbuiten. Maar toch.
De klok is versleten, de mensen verslijten en ondanks alle restauraties verslijt dit kerkgebouw ook. Slijt dan alles? Volgens lied 280 vers 7 niet:

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Nou, dan hebben wij nog wel even de tijd.

René Romijn

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com