Inloophuis "'t Centrum", gevestigd op de hoek van Zuidkade/Drift, voor Ontmoeting, Informatie, Ontspanning, koffie / thee

 

Inloophuis
Al 8½ jaar is Inloophuis ’t Centrum elke zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur open.
Bezoekers worden warm ontvangen door steeds twee van de zestien vrijwilligers. Die schenken koffie en thee, zorgen voor een vertrouwde omgeving en luisteren naar de verhalen. De sfeer is ontspannen. Soms moet je creatief zijn, als de omstandigheden daarom vragen. Zo was het onlangs op een middag bloedheet. Er kon geen raam open. Binnen liep de temperatuur dan ook snel op. Wat doe je dan? Dan pak je je kopje en je stoel en je gaat met z’n allen naar buiten. Daar zoek je een plekje in de schaduw, waar je met elkaar de gesprekken kunt voortzetten. 

Op dat moment wordt er wel binnen al gekookt. Want twee keer per maand is er een gratis warme maaltijd. Twee van de acht kookvrijwilligers staan in de hitte te snijden, te bakken, te roeren. Maar ze doen het met liefde. Want koken is hun passie. Zeker voor deze groep.
Veel mensen gaan de komende maanden met vakantie, maar velen ook niet. Juist dan is het fijn om even binnen te komen voor een kop koffie en een praatje. Wil je mee-eten? Zet je naam dan op de lijst die binnen hangt. Je bent van harte welkom!
Het inloophuis is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, De Drift / hoek Zuidkade.

Namens de Taakgroep Maatschappij,
René Klaassen

Inloophuis: voortaan twee warme maaltijden per maand! 

Wat zijn de bezoekers en vrijwilligers van Inloophuis ´t Centrum blij met de verbouwing in de achterzaal van de Grote Kerk. Er is een geheel nieuwe keuken gekomen, wat de mogelijkheid biedt om het aantal warme maaltijden uit te breiden. Daarom is er een oproep geplaatst voor het werven van kook-vrijwilligers. Maar liefst 14 vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld. In goed overleg is er een rooster samengesteld, waarbij veelal in tweetallen zal worden gekookt. Voortaan zal er twee keer per maand een warme maaltijd voor de ca. 15 bezoekers worden gemaakt. Deze maaltijden worden gehouden op de tweede en laatste zaterdag van de maand.
Taakgroep Maatschappij
René Klaassen

Middaggebed
Elke laatste zaterdag van de maand, vlak voor de maaltijd van het inloophuis, is er om 17 uur een middaggebed in de kerkzaal van de Grote Kerk. Een kort meditatief moment van lezing en gebed. Bezoekers kunnen (hoeft niet) een waxinelichtje laten branden en zijn vrij om te noemen voor wie ze dit willen doen en waarom. Men ervaart dit als een mooi moment. Het middaggebed is bedoeld voor iedereen die even naar binnen wil lopen. Van harte welkom!
Taakgroep Maatschappij,  
René Klaassen

Het middaggebed inloophuis 't Centrum op Stille Zaterdag
“Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid.” (Efeze 5)

Ik geloofde nooit dat vuurvliegjes bestonden, ze waren voor mij net zoiets als een fee of een elfje. Misschien bestaan ze wel, maar vooral in mijn fantasie en om kinderen iets te leren over waarheid, rechtvaardigheid of een bijpassende moraal. In het computerspel `Child of Light´ helpt het vuurvliegje Igniculus (vlammetje) het jonge meisje Aurora (ochtendgloren), die door een ziekte in slaap valt en wakker wordt in een duistere wereld. Ze moeten de hemellichamen (denk aan Genesis 1) zien terug te vinden, wil ze herenigd kunnen worden met haar vader, de koning.
De parallel met het Paasverhaal ziet u net zo gemakkelijk als ik. Ware het niet dat de Passie een lijdensverhaal is. Een verhaal dat mij altijd diep raakt in het Ave Maria van Lorenc (link youTube) waarin het beeld van Moeder Maria die haar telg in de gaten houdt, opgevolgd wordt door een beeld van de op handen zijnde kruisiging van Jezus Christus. Terwijl Jezus zijn eigen kruis draagt, ziet Maria haar kleine jong vallen op de straatstenen. De vioolpartijen wakkeren mijn hart aan, dat meer en meer be-gint de bloeden. Maria rent naar haar kind, het vallende jongetje op straat. En in een volgend beeld naar Jezus die hangt aan het opstijgende kruis. Op het moment dat Maria haar gevallen kindje in haar armen neemt, sleept Jezus zijn kruis voort. En terwijl ze haar kind troost, kijkt ze Jezus recht in zijn ogen aan en wisselen ze hun laatste woorden. Uiteraard hou ik het dan niet meer droog. Geraakt, diep geraakt, door de liefde voor haar kind, Jezus, Zoon van de Vader.
Ga de weg van de kinderen van het licht. Hoe vind je ze als we slapend leven in een wereld waar duisternis, dood, doofpotten en tapijten zegevieren? Hoe wandel je met ze als je wakker geschud wordt door een bom vol agressie bij een aanslag in Brussel?
Vanuit esoterische hoek worden met lichtkinderen de nieuwetijds-kinderen bedoeld, die een hoop licht komen brengen en meehelpen de wereld te veranderen. (Bijvoorbeeld die drukke, ongehoorzame dwarskop in de klas, of die overgevoelige jongen die maar niet zijn studie haalt)
Vanuit bijbels perspectief komt de maatschappelijke positie van een kind overeen met die van een slaaf (dienaar). Het zijn onmondige wezens, afhankelijk, kwetsbaar en ze kunnen zich niet verdedigen (kortom, waarvoor je als christen opstaat) Bijbels gezien hebben kinderen de moed – het lef (hart) – om kwetsbaar te zijn. Bijzonder ook is dat zij bestemd zijn om het Koninkrijk in te gaan: “Laat de kin-deren tot mij komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”
Een derde perspectief: al knuffelend op een gezondheids-plein hoopten we door met een open hart en open armen de mensen tot een stukje kwetsbaarheid aan te moedigen. En men gaf zich over. De oudere meneer in een rolstoel. Een jonge man met een huidaandoening. En bovenal en zonder na-denken: tal van jonge kinderen die vol geloof op dat open hart afrennen. Lichtgevend zijn ze wel, die jonge wezens. Of ze nu 6 jaar zijn of 60.
Lichtgevend als een vuurvliegje. Vuurvliegjes geven licht om elkaar te kunnen vinden. Net zoals Auro-ra haar vader kan vinden, of Jezus de troostende armen van Maria, of Christus Zijn Vader.
“Ontwaak slaper, sta op uit de doden en Christus zal over u stralen.”
Anna van der Meer, diaconaal werker

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com