Op deze pagina vindt u activiteiten die met muziek en zang te maken hebben en in de Grote Kerk plaats vinden.
Actief in het organiseren zijn o.a.
- de taakgroep Kunst en cultuur

Toelichtingen bij de zaterdagmiddagmuziek16.00 uur

16 maart
Johannes de Graaf zal met een combinatie van orgel en piano de zaterdagmiddagmuziek verzorgen. Johannes neemt het liedboek ter hand, koralen uit de Matthäus Passion van Bach en muziek uit de negro spiritual. Een aantal liederen zullen verbinding maken met het lijden van slaven. Op het moment van schrijven denkt hij ook aan "I don't know how to love Him" uit Jesus Christ Superstar.

23 maart
Het Chr. Gemengd Koor 'Ere zij God' is opgericht in 1908. Het bestaat dit jaar 110 jaar en is daarmee het langst bestaande koor in Drachten. ‘Ere zij God’ heeft zich in die 110 jaar ontwikkeld tot een koor met een voorkeur voor kerkmuziek die door hen vaak wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke taal waarin het is geschreven. Deze muziek is de samenbindende factor voor het koor.
Want wat steeds gelijk bleef is de liefde voor de kerkelijke en liturgische muziek.
Door de huidige dirigent, de Drachtster musicus Rein Albert Ferwerda – dit jaar 55 jaar koordirigent - wordt deze traditie al 21 jaar voortgezet. Eén van zijn motto’s is: de naam van het koor ‘Ere zij God’ past precies bij wat Bach altijd onder zijn composities schreef: ‘Soli Deo Gloria’: ‘God alleen de eer’. Want daar gaat het – uiteraard naast het plezier in het zingen - om.
Met veel overgave verleent het koor medewerking aan kerkdiensten. Denk hierbij aan de diensten op Goede Vrijdag met fragmenten uit de Mattheus Passion van Bach en de Evensongs die langzamerhand een traditie geworden is.

Vooraankondiging Passieconcert
Schrijf 17 April alvast op in uw agenda omdat u kunt komen luisteren naar Koralen uit de Johannes Passion. Een Concert verzorgd door Vocalibre o.l.v Egbert Klazinga.
Ankie Hofman en Klaas van Marrum

 

 

 

 

 

 

Jaaroverzicht Orgelconcerten
De commissie orgelconcerten organiseert elke eerste woensdag van de maand een concert 

Orgelconcerten
In kader plaatsen ivm kalenderfunctie
3 april; Gert van Hoef
1 mei; Sander van Marion
5 juni; Eeuwe Zijlstra
3 juli; Martin Zonnenberg
4 september; Everhard Zwart
2 oktober; Harm Hoeve
30 oktober; Minne Veldman
11 december; Kerstconcert, koor en samenzang koor en organist nog niet bekend


Promotieconcert CD Rein Ferwerda
Op vrijdag 8 februari 2013 werd de eerste CD van Rein Albert Ferwerda overhandigd aan dhr. Maarten Seijbel. Maarten Seijbel is voorzitter van Bestuur van de Stichting Nationaal Historisch Orgelmuseum en voorzitter van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel.
De CD is opgenomen tijden de muziekestafette in het weekend van 29 september 2012 in de Grote Kerk. Rein Ferwerda bespeelde toen 14 uren lang het Hillebrandorgel en improviseerde alle 150 psalmen. Van deze 150 psalmen is een compilatie gemaakt. Van deze compilatie is een CD gemaakt. Heel bijzonder omdat er geen orgelmuziek van het Hillebrandorgel op CD meer beschikbaar was. De CD is verkrijgbaar in de Grote Kerk en kost € 12,50. U kunt ook de CD thuisgestuurd krijgen door overmaken van € 15,30 per CD op NL52INGB0000819995 t.n.v. M. Visser. Vergeet niet bij telebankieren uw adres te vermelden.

Hillebrandorgel van de Grote Kerk.
U kunt  donateur worden van het Hillebrandorgel door het overmaken van een jaarlijkse donatie (minimaal € 10.00 per jaar) t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote kerk te Drachten o.v.v. commissie Orgelconcerten Grote Kerk  (bank nr. NL23RABO0157730662).

U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom het orgel.
De berichten met betrekking tot de orgelconcerten Grote Kerk staan in het vervolg onder Drachten Bovenwijks.
Namens de orgelcommissie,
Klaas van Marrum

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com