Erediensten in de Grote Kerk in 2017

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Fryske tsjinst 2 desimber om 11.00 oere
Yn dizze tsjinst sil ús foargonger dûmny Reinder Reitsma wêze. Hy fertelt oer dizze tsjinst: Snein 2 desimber is de earste fan Advint. Ja, de moaie tiid komt der wer oan; moai fanwegen de bekende lieten en lêzingen dy't meitsje dat de âlde langstmen nei in oare, nije wrâld wer alhiel oplibje. Want soe dy net komme? Ja, dy wrâld ûnder it manifeste bewâld fan de God fan Israel dy't Him sa hielendal kenne litten hat yn de minske Jezus Kristus, dy komt der oan! Dêr hâlde wy it op en dêr dreame wy fan en dêr sjonge wy fan, ek al witte wy skoan, dat der noch hiel wat út 'e wei set wurde moat en wit wat barre sil, grif wol, om it einlings in kear safier te krijen.
De lêzingen op dizze earste snein fan in nij tsjerklik (Lukas)jier binne Sacharja 14:4-9, 1 Tessalonikers 3: 9-13 en Lukas 21: 25- 31.
Oargelist is Jan Renkema. Foar de tsjinst is der wer kofje en tiid foar in praatsje

Ik winskje jim in moaie tsjinst ta.
Rinse fan der Lei

Zondag 9 december 11.00 uur
Onze voorganger ds. Jaap Goorhuis schrijft: ‘Volk van Sion’, dat is de naam van deze tweede zondag van Advent, ontleend van Jesaja 30.
Jesaja bedoelt het verwoeste Jeruzalem en zijn inwoners, maar wij mogen daarachter ook horen: alle mensen van nu wier steden verwoest zijn en wier levens kapot gemaakt. Díe mensen rekent God tot zijn volk: ‘zie de naam des Heren komt van verre om de volken te verlossen’.
Daarover spreekt ook de profeet Maleachi en vervolgens doet de engel Gabriël hetzelfde wanneer hij Maria zijn boodschap brengt.
Vanaf haar geboorte leeft de gemeente van Christus toe op die dag van uiteindelijk heil en recht voor deze wereld.
Zij kán de hoop daarop niet laten varen. Dat is de betekenis van Advent
In de aanhef van zijn brief aan de gemeente in Filippi schrijft Paulus dat de gemeente, rein en onberispelijk, de vrucht der gerechtigheid mag dragen tot de dag van Christus. Dat is de houding van de adventsgemeente: met volharding het licht van Gods liefde brandende houden in een vaak donkere wereld.
Ontmoeting en koffie vanaf 10.30 uur.

Namens de taakgroep,
Marijke Brouwer

Avondgebed, 9 december 2018, 19.00 uur
De Stuurgroep van de Grote kerk geeft de gelegenheid om avondgebeden te houden in de Grote Kerk. Deze avondgebeden vinden plaats in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur.
Een avondgebed is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, wel een inleiding op de lezing. Er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
Het volgende avondgebed wordt gehouden op zondag 9 december. Voorganger mevr. Marianne Romijn.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.
Namens de Stuurgroep van de Grote Kerk,
Marianne en René Romijn, Aukje de Bildt.


Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com