Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.

Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u de liturgie. Deze is sinds kort te downloaden vanuit de map Documenten/liturgien. (klikken op document/liturgien)
Hartelijke groet,
Minne Visser

 

Zondag 9 juni Pinksteren
Het antwoord op de vraag, waar het op het Pinksterfeest om gaat is kort en goed: Om ons.
Het gaat om de gemeente, de kerk; om mensen onder invloed van de Geest van God.
OOp dit bij uitstek kerkelijke feest draait het namelijk niet – zoals bij de andere feesten in de kerk – om de Heer van de kerk (die geboren werd, die opstond uit de dood, die ten hemel is gevaren), maar om de kerk van de Heer. De kerk die doorgaat met wat hij, de Heer, op gang heeft gebracht. Wij vieren dit feest zoals gebruikelijk met de bekende verhalen en met mooie oude en nieuwe liederen.
Tot zover onze voorganger in deze Pinksterviering, dominee Reinder Reitsma uit Leeuwarden.
Dat vieren doen, hoe kan het anders op deze zondag, in het Nederlands en met een lied en een lezing in het Fries. Kijk vooral even naar de liederen: 67a, 674 en 693
Organist deze morgen is Jan Renkema en vanaf 10.30 uur is koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Allen van harte welkom, namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

Zondag 16 juni Trinitatis
Op zondag 16 juni gaat dr. Henk Kuindersma bij ons voor in de Grote Kerk. Henk was ooit werkzaam in het basisonderwijs in Drachten. Daarna was hij als godsdienstpedagoog actief in diverse instellingen. In dat netwerk is hij nog steeds betrokken. Thema van zijn overdenking zal zijn: “Dat waren nog eens vrienden!” Naar aanleiding van Lucas 5: 12 – 26 over vijf vrienden; één is verlamd. Of gaat het over zes vrienden? Bijbelvragen en bijbelverstaan van kinderen is zijn uitgangspunt en hoe die te denken geven.
Organist deze morgen is Klaas van Marrum en vanaf 10.30 uur is koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Allen van harte welkom, namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Janneke de Schiffart-Spoelstra

Zondag 23 juni
Op deze morgen is onze voorganger dominee Wietske Tinga uit Groningen.

Waar de preek over gaat ondekt u als u op 23 juni in de Grote Kerk komt.
Organist is Johannes de Graaf en vanaf 10.30 uur is ruimte voor ontmoeting en een kop koffie of thee.
Van harte welkom, namens de taakgroep Erediensten Grote Kerkl
Minne Visser

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com