Erediensten in de Grote Kerk in 2017

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.
Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u het liturgieboekje.
Als u mij een mail stuurt of even belt kan ik u het boekje sturen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-526057. 
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 23 september Vredesdienst
Het is een mooie traditie om in de Vredesweek als Centrum Kerken: Doopsgezinde Gemeente, Baptistengemeente Elim en Grote Kerk, een gezamenlijk dienst te houden in de Grote Kerk.
Onze voorganger van vanmorgen is ds. Roelof Akse. Hij schrijft over de dienst: In deze oecumenische vredesdienst gaat het over vergeving, met als ondertitel ‘waar in vrede wordt gezaaid’. Deze ondertitel is een citaat uit de Jakobusbrief. Het gehele vers klinkt zo: ‘waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’. (Jak. 3: 18, NBV) Naast deze Jakobus lezing horen we een gedeelte van de bekende psalm 139. Deze Bijbelpoëzie naast die bemoedigende briefwoorden vormen samen het hart van deze vredesdienst. In de verkondiging zal de nadruk liggen op vergeving, en dan met name op het vergeven van jezelf. Hoe staat dit pardon voor jezelf in verhouding met vergeving van mensen en God? Het gezamenlijke vieren van vrede in de wereld mag zorgen voor herkenning en wil een transformatie op gang brengen van verbijstering naar verwondering, van passiviteit naar actieve deelname. Bij de fredeskuier van donderdag 20 september staan we stil bij plekken in Drachten waar kwaad en wanorde worden herdacht. Het opzoeken van deze wonden in het centrum gebeurt vanuit het besef dat het anders kan en anders moet.Je kunt deze vredesdienst beschouwen als een ‘zaaidienst in de herfst’; het zaaien van vrede voor alle generaties.
‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren’ (Jes. 55: 1, NBG ’51).
Ik hoop u aanstaande donderdag of zondag de 23e september te ontmoeten,
Roelof Akse is Voorganger van de Doopsgezinde gemeente Drachten – Ureterp en de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de kerk van de Bapt.gemeente Elim aan de Zuidkade 54.
Daarna gaan we met elkaar naar de Grote Kerk waar de dienst om 11.00 uur begint.

Namens de Taakgroep,
Marijke Brouwer

30 september
Voor deze dienst hebben Anne Woudwijk en onze kerkelijk werker Aafke Stegeman het thema thuis uitgewerkt in een viering. In de viering komt de mens aan het woord die tussen al het rumoer van de volken een thuis zoekt. In de wereld van tegenwoordig wordt vaak beterschap belooft voor mensen in de knel, maar nog lang niet alle voorgenomen verbeteringen slagen. Om een hoorder te zijn van dat wat er speelt onder de volkeren wordt er stem gegeven aan personages uit de noord Amerikaanse bevolking en aan het volk IIsraël die door de woestijn trekt Om gehoor te geven aan de stemmen diewe horen is Franciscus van Asissi een belangrijke gesprekspartner op deze zondag.

U bent van harte welkom bij deze viering en het koffiedrinken wat plaats vindt voorafgaande viering

Anne Woudwijk en Aafke Stegeman
Mede namens de eredienstcommissie

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com