Mededeling Zuiderbegraafplaats januari 2017
Van het hierna te noemen graf hebben we geen rechthebbende meer.

We zijn op zoek naar namen van familieleden van de overledene(n) zodat we met hen contact op kunnen nemen. Indien u familielid bent of familieleden kent, kunt u ons helpen door contact met ons op te nemen.

Het betreft onderstaand graf:
Regel 05 nr. 27: Antje Diemersen-van der Wal, geboren 5-9-1895 en overleden 26-3-1984.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw J. van der Eems, Turfkade 47 te Bolsward. (reeds overleden)

Mevrouw Diemersen had 1 zoon de heer H. Diemersen ? 2-12-1996 en deze had verder ook geen kinderen. Verder zijn er ook geen familieleden bekend.

U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, mevrouw F. Steringa, T: (0512) 53 99 46 (bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur)

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Indien binnen één jaar na publicatie datum zich geen nieuwe rechthebbende heeft gemeld (t/m 3e familiegraad) vervallen met ingang van 1 januari 2018 alle rechten.

Namens de administrateur van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.
Drachten 19 januari 2017

Mededeling Zuiderbegraafplaats
Van de hierna te noemen graven hebben we geen rechthebbende meer.

We zijn op zoek naar namen met familieleden van de overledenen zodat we met hen contact op kunnen nemen.
Indien u familieleden kent, kunt u ons helpen door deze namen aan ons door te geven.

Zuiderbegraafplaats:

Regel 13 nr. 34: Evert van Gelderen, geboren 12-6-1904 en overleden 1-3-1986.
Regel 13 nr. 35: Geertje van Gelderen-Prins, geboren 2-6-1912 en overleden 10-10-1994.
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw G. van Gelderen, Haverstuk 299 te Drachten 
De heer en mevrouw Van Gelderen hadden geen kinderen en er zijn ook geen andere familieleden bekend.

Zuiderbegraafplaats:

Regel 01 nr. 42: Mient Elzinga, overleden 11-8-1939.
Regel 01 nr. 43: Joukje Wedman, overleden 28-12-1950
Rechthebbende van dit graf was: mevrouw J. Elzinga, Kerkepad Oost 18 te Beetsterzwaag
Mevrouw Elzinga had geen kinderen en er zijn ook geen andere familieleden bekend.


U kunt contact opnemen met het Kerkelijk Bureau telefoon 0512-539946 met mevrouw F. Steringa 
(bereikbaar woensdag en donderdag van 10.00-14.00 uur) .

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens de administrateur van de
Noorder- en Zuiderbegraafplaats te Drachten.

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com