Activiteitenplan Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten voor 2014
De naam van de stichting: De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.
De doelstelling van de Stichting: a. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten – eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten – als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving; b. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten; en het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk; de bestuurleden zijn vrijwilligers.
Deze in de notaris acte vastgelegde doelstelling is evenals in voorgaande jaren de leidraad voor het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk bij de planning en de realisatie van zijn activiteiten in 2014. Deze activiteiten zullen dan ook veel overeenkomsten en continuïteit vertonen met die van de voorgaande jaren.
Wij onderscheiden tweeërlei soorten van activiteiten: directe en indirecte (steunverlenende) activiteiten.
Directe activiteiten:
Bekendheid geven binnen en buiten de kerk aan de aanstaande renovatie (2015) van de Grote Kerk, het oudste gebouw van Drachten en Rijksmonument, en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.
Het werven van nieuwe donateurs binnen en buiten de kerkelijke gemeente en onderhouden van de contacten met de (bestaande) donateurs. Door middel publiciteit en in bepaalde gevallen persoonlijke benadering zal ook in 2014 in brede kring bekendheid gegeven worden aan de doelstelling van de Stichting. Voor het onderhouden van de contacten en informatie over de (financiële) gang van zaken wordt in 2014 opnieuw een donateursavond gepland rond een cultureel evenement.
Het aanschrijven van, verstrekken van informatie aan en corresponderen met instellingen en stichtingen in den lande die mogelijkerwijs de renovatieplannen financieel kunnen ondersteunen.
Het zoeken van specifieke subsidiebronnen voor bijzondere activiteiten in de Grote Kerk.
Indirecte activiteiten:
Ondersteuning en faciliteiten biedend aan diverse activiteiten die door andere groepen/ commissies worden ondernomen ten behoeve van de renovatie van de Grote Kerk, zoals:
 (in samenwerking met de culturele commissie) klassieke concerten in de Grote Kerk.
 (in samenwerking met de activiteiten commissie) de decemberactie met verkoop van kerstkaarten, kerststaven, enz.
 (idem) de ventactie in februari langs de huizen in Drachten.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Dhr. E.H. Brouwer, voorzitter
Dhr. A. Riedstra (secretaris) tel. 0512-546453, e-mail: zie map Contact
Dhr. J. Oppewal (penningmeester), T: (0512) 52 31 97, E: zie map Contact
Dhr. L. van den Brug, lid
31 december 2013 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com