Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.

Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u de liturgie. Deze is sinds kort te downloaden vanuit de map Documenten/liturgien. (klikken op document/liturgien)
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 26 mei
Op deze zondag is onze voorganger dominee Iemke Epema uit Zwolle, organist is Klaas van Marrum.
Dominee Epema schrijft enkele woorden over de viering op 26 mei
rusteloos ben ik,
onrust beweegt mij,
Wie voedt mijn zoeken
totdat ik thuis kom,
gevonden door U?

Dit lied, Lied 897, zullen we zingen na de evangelelezing. De evangelielezing uit Matteüs 11, vs 25-30, gaat over rust en onrust, over vermoeid en belast zijn, zoeken en gevoed worden. Daarnaast lezen en zingen we Psalm 65, die de stilte bezingt.
Vanaf 10.30 is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting
namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk
Minne Visser

Hemelvaartsdag 30 mei 9.30 uur
Op Hemelvaartsdag is een gezamelijke viering van alle Wijken en de Grote Kerk om 9.30 uur in de Grote Kerk, voorganger is ds. Hans de Jong en organist is Johannes de Graaf. Na de dienst is er koffie en ruimte voor ontmoeting.

Snein 2 juny Fryske Earetsjinst
Yn dizze tsjinst sil it tema loslitte en fêsthâlde in wichtich motyf wêze. Wy dogge dat nei oanlieding fan it ferhaal fan Ruth en Naomi en lêze dan ek: Ruth 1: 6 – 19. Wy ha yn ús libben allegearre te krijen mei loslitten. Tink bygelyks oan ferstjerren, sykte, âlder wurden, bern dy’t de hûs út geane, ferlerne leafdes ensfh.
Mar ek mei fêsthâlden: wat kinne en wolle wy net loslitte? Dêrta lêze wy út Lukas 8 en Johannes 21 in pear teksten.
Foargonger yn dizze tsjinst is drs. Willem Abma út Ljouwert en oargelist is Klaas van Marrum.
Jo binne fan herte wolkom fan 10.30 oere ôf foar in bakje kofje of tee en in praatsje.
Ut namme fan de Wurkgroep Fryske Earetsjinsten
Sippie Reitsma


Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
De eerste keer zal zijn op zondag 9 september. Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com