Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Voorafgaand aan de dienst van 11.00 uur is er vanaf 10.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en koffie.
Van sommige dienst zijn de preken op verzoek op de site geplaatst. U kunt ze vinrden in de map Preken.

Meevieren met de 11 uurdienst in de Grote Kerk
Natuurlijk is het fijn als u zondagsmorgens 11 uur in de Grote Kerk zit.

Maar als u om wat voor reden dan ook daar niet kunt zijn en u beluistert de dienst via webradio, computer of tablet, dan mist u de liturgie. Deze is sinds kort te downloaden vanuit de map Documenten/liturgien. (klikken op document/liturgien)
Hartelijke groet,
Minne Visser

Zondag 21 juli
Deze zondag is, evenals vorige week, dominee Henk Vijver uit Oss onze voorganger. Hij schrijft:
Ik wil beide zondagen een overdenking houden over teksten uit het tweede boek van Lucas, de Handelingen van de Apostelen. De eerste zondag lezen we hoofdstuk 8, 26-40 en de tweede zondag gaan we verder met 9, 1-20. Lucas noemt christenen ‘aanhangers van de weg’ in dit boek. Wat dat betekent wordt duidelijk in de twee verhalen die we lezen. In beide verhalen vertelt Lucas dat twee mensen elkaar ontmoeten, terwijl dat eigenlijk niet kan. Die mensen behoren tot totaal verschillende werelden en dan vindt er niet zo gauw een ontmoeting plaats, in ieder geval niet een open en zinvolle ontmoeting. Zelfs al spreek je dezelfde taal, woon je in dezelfde stad en heb je hetzelfde geloof, de grenzen tussen mensen kunnen scherp zijn getrokken. De mensen over wie Lucas vertelt zijn allemaal op de een of andere wijze onderweg. Op die weg komt zo’n onmogelijke ontmoeting tot stand. Wat gebeurt er dan? Hoe komt die ontmoeting tot stand? En wat levert dat op? Dat zijn de vragen voor deze twee zondagen. Organist deze keer is Klaas van Marrum
Van harte welkom,
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

Zondag 28 juli
Op deze zondag hoopt ds.Annelies van Setten voor te gaan in onze dienst. Zij schrijft hierover:
In Karen Armstrongs nieuwste monumentale werk "De verloren kunst van de heilige geschriften" maakt ze zich sterk voor religieuze teksten die (nog) niet op schrift staan.
Daar kun je mondeling mee in gesprek gaan en zo kun je wijsheid vergaren die meerwaarde heeft want speels en niet vastgelegd en dus vaak 'uit steen gehouwen'.
Dat neemt niet weg dat je steeds opnieuw met een frisse blik met al het geschrevene, religieus of niet, de dialoog kunt aangaan en al doende gaandeweg zelfs goddelijke wijsheid kunt nastreven.
Twee Bijbelteksten, uit het boek Wijsheid en uit een Kolossenzenbrief van Paulus, nodigen ons daartoe uit. Ze hebben elkaar, én ons, een wereld aan moois te zeggen!
Organist is Johannes de Graaf. U bent van harte uitgenodigd.
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Aukje Boersma

Snein 4 augustus Fryske tsjinst
Yn dizze tsjinst sil dominy Oane Reitsma foargean. Hy skriuwt deroer: Der binne mominten yn it libben, dat jo opbokse moatte tsjin krêften dy’t grutter binne dan josels. Sa gong it David ek doe’t er tsjin Goliat oer kaam te stean. Fansels kin men problemen dy’t je boppe de holle groeie net altyd sa maklik tackelje as David docht mei syn slinger en syn stien. Mar der giet it ferhaal dan ek net oer.Net oer lyts tsjin grut, of sterk tsjinoer snoad. It ferhaal giet deroer wer’t jo echte krêft wei komt.
Dat eangst net it lêste wurd hat. En de rol fan God hjirby. Letter dit jier biedt it bibels lesroaster in alternative rige oer de ferhalen fan David. As opmjitte derhinne lêze wy snein miskien wol it bekendste ferhaal oer David:
Israel tsjinoer de Filistinen en David tsjinoer Goliat.
En benammen oer de stipe fan de God fan Israel yn Davids libben en yn dat fan ús.
Oargelist yn dizze tsjinst is Jan Renkema.
Sa as gebrûklik is der foarôf wer tiid foar kofje en in praatsje. Ik winskje jimme in moaie tsjinst ta.
Rinse fan der Lei

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
zondag 8 september, zondag 13 oktober, zondag 10 november en zondag 8 december.
Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk
We willen graag dat u uw eigen nieuwe Liedboek meeneemt naar de Grote . De liturgie kan dan wat beknopter en dat scheelt papier, inkt en kosten. Ook voorkomen we daarmee discussies over rechten die de kerk in Drachten zou moeten betalen voor het kopiëren van de verzen in de liturgie.

Namens de taakgroep Erediensten in de Grote Kerk,
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com