Erediensten in de Grote Kerk in 2018

Vredeszondag 22 september 2019
Thema: ‘Vrede: met of zonder grenzen?’
Dit jaar is het thema van de landelijke Vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’.
Daarmee komt de aandacht vanzelf ook op de betekenis van grenzen. De vraag is, wat maakt dat we als mens, als land, als wereld, grenzen nodig hebben, wanneer je ziet hoeveel ellende die grenzen kunnen opleveren. Kunnen we die grenzen niet gewoon maar opheffen, of zijn ze toch op de één of andere manier onmisbaar? Kan er wel vrede zijn met al die grenzen, en hoe kan er verbinding zijn over grenzen heen? 
We zullen het verkennen, in het klein, in ons persoonlijk bestaan, maar ook in het groot…
U/Jij bent van harte uitgenodigd mee te denken…
Voorganger: ds. Piet Brongers,
organist: Hans Visser,
fluitist: Willem Lindeman

Dit is een gezamenlijke dienst van de Grote Kerk en de Baptisten Gemeente ‘Elim’.
Voor het koffiedrinken wordt u van harte uitgenodigd vanaf 10.15 uur in het kerkgebouw van ‘Elim’, Zuidkade 54, Drachten, waarna we op tijd in een stoet naar de Grote Kerk kunnen lopen.

Zondag 29 september
Deze zondag is dominee Henk Pol uit Zuidhorn onze voorganger, hij vertelt: `De evangelielezing voor deze zondag volgens het oecumenisch rooster van de Eerste Dag is Lucas 16: 19-31. Het betreft het bekende verhaal van Lazarus in de schoot van Abraham. Een eerste blik zou doen vermoeden dat het om een verhaal van de zogenoemde eindtijd gaat. Een soort beschrijving van leven na dit leven. Vaak wordt bij de uitleg voorbijgegaan aan het feit, dat het hier om een gelijkenis gaat. Dus geen beschrijving van een soort realiteit, maar een verhaal dat ons wil zetten op het spoor van het Koninkrijk van God. En vervolgens de vraag wat de relatie is tussen het Koninkrijk van God en onze wereld van een grootscheeps egocentrisme.`
Allen van harte welkom, vergeet u niet uw liedboek mee te nemen.
Namens de taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

Het orgel speelt……….
Aangezien tegenwoordig bijna alles automatisch gaat realiseren we ons vaak niet dat voor bovenstaande aanhef een mens nodig is. Die mens noemen we de organist(e). De organist in de Grote Kerk krijgt meestal maandag of dinsdag de liturgie en bereidt zich voor op de dienst.

Dat betekent het begeleiden van de liederen, orgelspel na de preek en tijdens de kollekte en vanaf vijf minuten voor elf orgelspel voor de dienst. Tijdens dit spelen voor de dienst wordt er veelal gepraat in de kerk, dit is niet alleen storend voor de organist maar ook voor hen die zich in stlte willen voorbereiden op de dienst.
In Lutherse diensten vooral in het buitenland is het orgelspel het echte begin van de dienst, de kerkenraad komt binnen en de dienstdoende ambtsdrager vertelt wat de organist gaat spelen, meestal een stuk wat een aantal minuten duurt en zo eindigt de dienst ook. Wij hebben dat niet, maar misschien is het goed de organist voor zijn inspanning te belonen door die vijf minuten voor de dienst stil te zijn en te luisteren naar zijn orgelspel. Gesprekken voeren kan voor de dienst in de koffiekamer en na afloop.
Want weet u, het orgel speelt alleen maar als er een organist achter zit.
Minne Visser, a.t.p.

Avondgebeden Grote Kerk op elke 2e zondag van de maand van 19.00  tot 19.30 uur 
Het is al weer een tijd geleden dat er in Drachten avondgebeden werden gehouden. In de Grote Kerk is dat een jarenlange gewoonte geweest, vaak met medewerking van een cantorij. Van diverse kanten hoorden wij dat het als een gemis wordt ervaren dat er in heel Drachten geen vespers of avondgebeden meer worden gehouden. Wij zijn dan ook heel blij met de gelegenheid die de Stuurgroep van de Grote kerk geeft om – voorlopig als experiment – weer met de viering van avondgebeden te beginnen.
Een avondgebed is niet een dienst in de gebruikelijke vorm. Het is een viering met een heel eigen sfeer, waarin gebed en lezing centraal staan in de liturgie. Er is geen preek, er zijn geen ambtsdragers, er is geen collecte. Wel is er stilte, wordt er geluisterd, gezongen en gebeden.
De vieringen worden gehouden in de “stiltehoek” van de Grote Kerk, elke 2e zondag van de maand, van 19.00 tot 19.30 uur. 
zondag 8 september, zondag 13 oktober, zondag 10 november en zondag 8 december.
Voorganger Aukje de Bildt.
We hopen, samen met anderen, een mooie viering te hebben.

Liedboek mee naar de Grote Kerk en gastvrij zijn ....
In 2013 hebben we als Grote Kerk besloten om het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en wij hebben toen onze kerkgangers gevraagd één of meer liedboeken te kopen. We hebben ruim 100 liedboeken verkocht en van de 'winst' konden we ook nog 34 liedboeken in de kerk neerleggen voor gasten en vergeetachtigen (er zijn nu nog 28 dus mocht u ergens een vinden neem het dan weer mee naar de kerk). Helaas wordt het aantal vergeetachtigen steeds groter en blijven er dus minder liedboeken over voor onze gasten.

Daarom mijn dringende oproep: Neem uw eigen liedboek mee zodat de liedboeken in de kerk beschikbaar blijven voor onze gasten.
Als u nog geen eigen liedboek hebt, ik heb nog een paar liggen en als u € 25,00 overmaakt naar NL52 INGB 0000 8199 95 tnv M.Visser wordt het thuisbezorgd.
Minne Visser

Parkeren auto’s op zondag
Betaald parkeren op zondag vanaf 12.00 uur.
Vanaf 1 sept moet er vanaf 12.00 uur worden betaald voor parkeren op de Kaden, de Marke, achter de Hema en op het Raadshuisplein.
70 cent is voldoende tot 12.28 uur (10 cent voor 4 minuten).
Rond de Grote Kerk is nu ook geen officiële parkeergelegenheid, we weten niet wat daar dan gebeurt. Parkeren blijft daar op eigen risico.
De taakgroep Erediensten Grote Kerk

U naar de kerk laten vervoeren? Dat kan.
Elke zondag laat een aantal mensen zich naar de dienst in de Grote Kerk brengen.

Als u dat ook graag wilt omdat u moeilijk ter been bent, kunt u ook van de-ze mogelijkheid gebruik maken.
Moeilijk in z’n werk gaat het niet: U zit twintig minuten voor de dienst klaar om afgehaald te worden, want rond dat tijdstip meldt uw ‘afhaler’ zich met de auto waar dan misschien al één of twee kerkgangers in zitten.
Na de dienst wordt u keurig weer thuis gebracht.
Denkt u nu: ‘Dat lijkt mij wel wat, laat ik maar even informeren’ dan kunt u mij bellen op 0512-510362.
Mijn naam is Tjerk Epema en ik coördineer het kerkrijden.
Tjerk Epema

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com