Zoeken naar verbondenheid 2
Een wasknijper is het symbool van verbondenheid. Ze bestaat uit twee gelijke delen en kan gemaakt zijn van verschillende soorten materiaal. Ook de grootte kan verschillen. De veer is essentieel om de twee houten delen met elkaar te verbinden en bij elkaar te houden.

In de vorige Geandewei schreven we een artikel over zoeken naar verbondenheid. Iedereen die dat wilde kon zich aanmelden door middel van een suggestie of om deel te nemen aan een activiteit. Met natuurlijk inachtneming van de coronaregels kunnen we, in een klein groepje, of door middel van bezoek over en weer, contact met elkaar hebben.
We kregen een aantal aanmeldingen van mensen. Heel bijzonder en heel mooi. Een aantal mogelijkheden tot contact kunnen in elk geval doorgaan: koffiedrinken bij iemand thuis, een creatieve groep vormen, persoonlijk bezoek van een vrijwilliger en de minibieb. U kunt hieronder meer erover lezen.
Koffiedrinken bij iemand thuis (drie bezoekers per adres):
Er hebben zich 7 echtparen of alleenstaanden aangemeld bij wie koffie kan worden gedronken. De komende week gaan we uitzoeken hoe e.e.a. georganiseerd kan worden. Wie graag een keer bij iemand wil koffiedrinken, kan zich natuurlijk opgeven.
Een creatieve groep vormen:
Er kan een groep gevormd worden (niet meer dan vier/vijf personen in één huis) die af en toe bij elkaar komt om iets creatiefs te doen. Dat wil niet zeggen dat het nu ‘vol’ is. Een tweede of derde groep kan ook gevormd worden. Wilt u meedoen, meldt u dan gerust aan.
Persoonlijk bezoek van een vrijwilliger:
In het vorige bericht schreven we dat we twee vrijwilligers hadden hiervoor. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar zes! Wilt u een bezoekje hebben van de kerk? Een telefoontje, mailtje of briefje naar onderstaand adres is voldoende.
De minibieb/de boekenvitrine:
Boeken kunnen een middel zijn om met elkaar in contact te komen. Ze geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en meningen te delen. Boeken waarvan u de moeite waard vindt dat anderen ze ook lezen en die u wel wilt missen, kunnen in de vitrinekast in de Grote Kerk geplaatst worden. Dat kan op ieder moment als u in de Grote kerk aanwezig bent. De spelregels staan op de kast.
Indien de Covid-19 maatregelen het toelaten is op de zaterdagen 14 en 28 november van 14.00 - 16.00 uur de Grote Kerk speciaal open (zij-ingang) om boeken in te leveren en eventueel een boek te lenen. Al moet er natuurlijk wel eerst een verzameling zijn. De bedoeling is dat die in de loop van de tijd gaat groeien. Activiteiten rond de kast zijn afhankelijk van de coronamaatregelen en worden in de loop van de tijd verder ontwikkeld.
Als u het fijn vindt om af en toe contact te hebben, om mensen te ontmoeten, dan kunt u zich natuurlijk altijd opgeven. U kunt een mailtje, een telefoontje of een briefje sturen of bellen naar Aukje de Bildt, De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-30020925.
En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.

Wat zijn de mogelijkheden? Naast de mogelijkheden die hierboven zijn genoemd, zijn er nog de volgende twee (of als u suggesties hebt voor een andere activiteit is dat ook van harte welkom):
0 "keek op de preek": met een groepje mensen de preek van de zondag daarvoor bespreken
0 een wandeling maken met iemand
Misschien kent u mensen, die ook graag mee zouden willen doen. Wilt u hen dan ook dit artikeltje laten lezen of doorgeven?
Voor deze activiteit hebben we de toestemming van de Stuurgroep gevraagd. De Stuurgroep heeft ingestemd met het ontwikkelen van deze activiteit. Daar zijn we blij mee.
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

In memoriam Co Steenman
In zijn Grote Kerk hebben we afscheid genomen van Co. Hij woonde de laatste jaren in de Serviceflat aan de Burgemeester Wuiteweg en overleed op 12 oktober.
Op zijn verzoek werd de dankdienst geleid door ds. Jaap Goorhuis. De liederen en schriftlezing waren door Co aangegeven. De dankdienst voor zijn leven is nog te beluisteren via Kerkomroep.nl
Een neef van Co vertelde:
“Hij werd geboren op 28 juli 1930 als Johannes Jacobus Franciscus Steenman in de Pijp in Amsterdam en werd als jongste kind Co genoemd. Na de lagere school, waar hij naar eigen zeggen een lastige leerling was omdat hij zich verveelde, ging hij naar de Christelijke HBS Zuid waar hij HBS B deed. Hij slaagde in 1948 en ging scheikunde studeren aan de VU. In 1958 trouwde hij met Dirkje (Dit) Hartman en verhuisden ze naar Drachten. Co werd leraar scheikunde aan de Christelijke HBS, later het Ichtus College en nog weer later Chr. Scholengemeenschap Liudger. Hij was honkvast, werd later conrector bovenbouw VWO en bleef daar tot aan zijn pensioen.
Zijn huwelijk met Dirkje Hartman bleef kinderloos, maar er was veel liefde en zorg voor pleegkinderen. Een van de pleegkinderen werd als dochter aangenomen. Maar ook een scholier van Terschelling verbleef door de week bij familie Steenman. En neven en nichten kwamen graag in Drachten bij oom Co en tante Dit.
Toen een goede vriend in 1972 veel te vroeg overleed werd Co, gevraagd door de vriend, voogd over de drie kinderen. Een dochter vertelde dat Co altijd voor hen klaarstond en voor hun moeder en het bleef ook voor hen oom Co en tante Dit.
Co was naast zijn leraarschap betrokken bij veel vrijwilligerswerk: o.a. bij het Rode Kruis, het AZC en de Lawei, had een flink aantal hobby’s: wadlopen, bridgen, lezen en deelnemen aan de Olterterperkring,
Co was actief in het kerkenwerk in Drachten en medeoprichter en jarenlang lid van onze Taakgroep Erediensten Grote Kerk, die al meer dan 10 jaar zorgt voor de 11 uurdiensten in de Grote Kerk. Co was in alles wat hij deed regelaar, de (reis)leider, de gids, zoals zijn neef ook vertelde: Hij zat liefst voorin de bus naast de chauffeur met de microfoon onder handbereik. Hij heeft mij vaak onder de koffie voor de dienst verteld dat de dominee die de preekstoel die morgen zou beklimmen een oud-leerling van hem was.
Hij was medeoprichter van de Hervormde Cantorij in 1970, werd in 2013 benoemd tot erelid, helaas hield de cantorij in 2014 op als gevolg van een tekort aan bassen en sopranen.
Na het overlijden van zijn vrouw Dit (Dirkje) in 2009 verhuisde Co na een aantal jaren naar de Serviceflat, maar hij bleef actief, ook in onze taakgroep. De morgenvergaderingen moesten alleen iets eerder stoppen anders miste Co zijn warme maaltijd. Tot aan het begin van de Corona-uitbraak was Co vaste bezoeker van de 11 uurdiensten en ook bij andere activiteiten in de Grote Kerk wilde hij graag opgehaald worden.
De laatste jaren werd de mobiliteit minder, maar hij deed er alles aan mobiel te blijven, sporten bij Sûnenz, we hebben er vaak naast elkaar gezeten op de toestellen, en hij deed met de scootmobiel boodschappen.
Wij danken God voor deze bijzondere man. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.
Namens de Taakgroep Erediensten Grote Kerk,
Minne Visser

Van de webmaster
Met het instellen van 1 Protestantse Gemeente Drachten m.i.v. 29 november 2020 nemen we afscheid van ons domein https://pgdrachtengrotekerk.nl 
Grote Kerk gerelateerde informatie vind u nu nog op site van de grotekerk:https://pgdrachtengrotekerk.nl, later dit jaar zal het zijn: https://grotekerk.pgdrachten.nl U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Onze e-mailadressen zijn verhuisd naar <functie>-<onderwerp>Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of <functie>-<onderwerp>@pgdrachten.nl afhankelijk van Grote Kerk of Drachten-breed gerichte informatie. 

Onderstaand de E-mailadressen van de grote kerk.

Oud E-mailadres Nieuw E-mailadres
diaconaal werker vervalt
kerkelijk werker vervalt
inloophuis inloophuis-grotekerk-pgdrachten.nl
kerkrijden kerkrijden-grotekerk-pgdrachten.nl
kopij kopij-grotekerk-pgdrachten.nl
koster koster-grotekerk-pgdrachten.nl
orgelconcerten orgelconcerten-grotekerk-pgdrachten.nl
penningmeestervriendenvan penningmeester-vrienden-grotekerk-pgdrachten.nl
stuurgroep werkgroep-grotekerk-pgdrachten.nl
vzstuurgroep voorzitter-werkgroep-grotekerk-pgdrachten.nl
taakgroepmaatschappij taakgroep-maatschappij-grotekerk-pgdrachten.nl
  taakgroep-cultuur-grotekerk-pgdrachten.nl
vriendenvan vrienden-grotekerk-pgdrachten.nl
webmaster webmaster-grotekerk-pgdrachten.nl

Opmerkingen.

  1. In geheel PGDrachten staan geen lidwoorden in de mailadressen.
  2. In de toekomst kunnen E-mailadressen toegevoegd worden passend bij het doel of de activiteit die ontwikkeld wordt in overeenstemming met het vastgestelde format
  3. Oude E-mailadressen blijven tot 29 november 2020 functioneren zodat er tijd genoeg is voor iedereen wijzigingen door te voren. 
  4. Nieuwe E-mailadressen zijn al actief en kunne gebruikt worden.

Met vriendelijke groet
Atze Wijga
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken naar verbondenheid
Een wasknijper is het symbool van verbondenheid. Ze bestaat uit twee gelijke delen en kan gemaakt zijn van verschillende soorten materiaal. Ook de grootte kan verschillen. De veer is essentieel om de twee houten delen met elkaar te verbinden en bij elkaar te houden.

In deze tijd van corona zijn heel veel mensen alleen thuis, vaak wel met partner, maar ook vaak zonder partner. De kleur lijkt van het leven af te gaan omdat we veel thuis moeten blijven en in veel mindere mate contact hebben met andere mensen. Zeker nu ook de kerkdiensten weer stil zijn gezet en de activiteiten in de kerken niet meer doorgaan. En privé kunnen we maar drie mensen op bezoek hebben. Overal moeten we ons houden aan de RIVM-maatregelen en dat is terecht. Maar uitgaan of even ergens gaan koffiedrinken doe je niet zo gauw meer.
Met een klein groepje mensen hebben we hierover gesproken en we kwamen al pratend en denkend tot een aantal mogelijkheden om toch te kunnen proberen contact met elkaar te hebben, in kleine groepjes, met inachtneming van de regels van tegenwoordig.
Daarom via Geandewei dit bericht aan u. Met de vraag of u het prettig zou vinden contact te hebben met andere mensen die ook de Grote Kerk bezoeken. Onderstaand vindt u een aantal mogelijkheden.
Als u het fijn vindt om af en toe contact te hebben, om mensen te ontmoeten, dan kunt u één of meerdere mogelijkheden aankruisen.
Daarna kunt u het formuliertje opsturen naar A.E. de Bildt. 
En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.

Wat zijn de mogelijkheden?

0 koffiedrinken bij iemand thuis (niet meer dan drie bezoekers per adres)
0 wie wil zijn kamer beschikbaar stellen voor het ontvangen van mensen voor een koffieochtend?
0 een creatief groepje vormen van vier of vijf personen bij iemand thuis
0 "keek op de preek": met een groepje mensen de preek van de zondag daarvoor bespreken
0 persoonlijk bezoek van een vrijwilliger (we hebben op het ogenblik twee vrijwilligers hiervoor)
0 wie voelt ervoor om mensen een bezoek te brengen?
0 minibieb: iemand wil een ruilkast maken met boeken; gemeenteleden kunnen een boek kiezen en zelf een boek in de kast zetten

Als we uw reactie binnen hebben, gaan we het verder uitwerken.
Wilt u reageren vóór zaterdag 24 oktober?
Misschien kent u mensen, die ook graag mee zouden willen doen. Wilt u hen dan ook dit artikeltje laten lezen of doorgeven?
Voor deze activiteit hebben we de toestemming van de Stuurgroep gevraagd. De Stuurgroep heeft ingestemd met het ontwikkelen van deze activiteit. Daar zijn we blij mee.

Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

Dringende oproep!
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaat Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Wij zijn gevraagd om voor Drachten als coördinatoren op te treden. Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig. Doet u mee?
Meld u alstublieft bij ons aan T: 06-40715418
Andries en Tieneke Riedstra

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com