Wat doet de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten met haar donatiegelden?
Deze vraag wordt het bestuur met enige regelmaat gesteld en daarom is het goed hier helderheid over te verstrekken. In het beleidsplan van de stichting, die op 1 september 2010 is opgericht, wordt het doel als volgt verwoord: de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk. De stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en degelijke.
Concreet heeft de stichting een flinke bijdrage geleverd aan fondswerving voor de restauratie en renovatie van het kerkgebouw in 2015. Daarnaast ondersteunde de stichting tal van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de Grote Kerk, zoals vrijwilligersavonden, exposities en concerten. En ook een aantal activiteiten die in 2020 georganiseerd worden in het kader van het 200-jarig jubileum van het Hillebrandorgel worden gesponsord door onze stichting. Ook heeft de stichting een aantal voorzieningen in de Grote Kerk bekostigd zoals o.a. een nieuwe keuken, een nieuwe geluidsinstallatie, rollers voor de avondmaalstafel en een flatscreen met standaard. Tot slot heeft de stichting de uitgave van enkele boekwerken mede mogelijk gemaakt.
Wilt u ook donateur worden van Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten, dat kan al voor een bedrag van € 25,-. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Andries Riedstra, secretaris st. Vrienden Grote Kerk

Cursus “Invloed van de filosofie op onze Godsdienst”
Bij voldoende belangstelling zal drs. Hilde Hoving een vijftal cursusavonden rondom dit thema verzorgen. Details volgen in het komende nummer van Geandewei, maar noteert u vast de donderdagavonden 5-12-19-26 maart en 2 april van 19:30 tot ca. 21:30 in uw agenda.

Namens de Taakgroep Cultuur,
Ad Vermeulen

Uitnodiging voorlichting vrijwilligers voor Open Grote Kerk op 14 september 2019 om 11:00 uur

De Grote Kerk in Drachten kan dankzij een groep toegewijde vrijwilligers op zaterdagmiddagen van 13:30 tot 17:00 uur open staan voor bezoekers, zowel tijdens Tsjerkepaed in de zomer als in de adventsperiode en in de 40-dagentijd vóór Pasen.
Sinds de voorlichtingsbijenkomst op 27 juli mogen we drie nieuwe vrijwilligers verwelkomen zodat we op dit moment een beroep mogen doen op een team van negentien vrijwilligers. In verband met ambitieuze plannen voor volgend jaar zouden we ons team graag nog verder willen uitbreiden. Daarom willen we vanuit de Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk in de komende tijd een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om belangstellenden te informeren wat er komt kijken bij de rol van gastheer of gastdame tijdens de Open Grote Kerk.

Op 14 september 2019 om 11:00 uur is de volgende voorlichtingsbijeenkomst gepland. Om u een betere indruk te geven van de prachtige ambiance van de Grote Kerk hebben we Johannes van der Veen bereid gevonden om zijn unieke kennis van het kerkgebouw tijdens een rondleiding met ons te delen.

De Stuurgroep Grote Kerk benadrukt dat zij de Grote Kerk graag ziet als de kerk voor alle Drachtenaren. Daarom zijn belangstellenden van buiten de Protestantse Gemeente Drachten ook van harte welkom om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wie belangstelling heeft om het team van vrijwilligers te versterken, maar op 14 september verhinderd is, wordt verzocht zijn belangstelling kenbaar te maken via het onderstaande mailadres of via WhattsApp op 0613621599, zodat we voor een laatste bijeenkomst dit jaar rekening met uw agenda kunnen houden.

Namens de Taakgroep Cultuur
Ad Vermeulen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Terugblik op lezing “Het klimaat verandert, wat te doen?”

Op 28 november hebben we in de consistorie van de Grote Kerk, met een kleine groep toehoorders van de lezing van Jan Flameling in het Filosofisch Café Drachten, een nabespreking rond deze lezing gehouden.

Jan Flameling besprak het werk van drie filosofen, die de volgende boodschappen meegaven:
1. Timothy Morton: Laten we de wijze van omgang met landbouw en veeteelt herstructureren, op een andere manier omgaan met niet menselijke wezens en anders ecologisch wezen.
2. Peter Sloterdijk: Laten we gezamenlijk onze kwetsbaarheid verminderen door ons zelf anders op te vatten, door anders in het leven te gaan staan en bijgevolg ons leven gaan veranderen.
3. Thich Nath Hanh: Laten we oefenen om aandachtig te zijn en ons anders te verhouden tot moeder aarde. Laten we ons leven leiden vanuit een besef van verbondenheid met al wat is.

Opmerkelijk genoeg vertonen deze boodschappen gelijkenis met de boodschap die Trees van Montfoort in haar boek “Groene Theologie” aan ons meegeeft. Daarom werd besloten om rond dit boek een leesgroep op te zetten. In het volgende nummer van Geandewei wordt u uitgenodigd voor een leesgroep rond het boek Groene Theologie.

Namens de Taakgroep Cultuur: Ad Vermeulen

Gesprekskring vanuit het Centrum Kerken Overleg

Het Centrum Kerken Overleg is een samenwerking van Baptisten Gemeente ‘Elim’, de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie en de Grote Kerk. In het kader van deze samenwerking wordt u uitgenodigd voor de volgende gesprekskring:

Geloof en leven

Doel:
De bedoeling van de gesprekskring is dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over relevante thema’s rondom geloof en leven:
• om kennis te maken met elkaars geloofstradities en -gedachten;
• om vragen en gedachten rond geloof en leven te delen met min of meer gelijkgezinde mensen.
Opzet:
De centrale vraag van de gesprekskring is: wat is er tijdens onze levensjaren gebeurd met ons geloof, wat is er (wel of niet) veranderd?
Tijdens de eerste bijeenkomst van 23 september zullen vragen gesteld worden als:
• hoe zijn we opgevoed?
• welke vragen, verwachtingen en beelden hadden we toen we jong waren?
• hoe staan we er nu voor?
• welke rol heeft het geloof in ons leven?
Na afloop stellen we onszelf de vraag welke thema’s het verdienen uitgediept te worden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Vermaning /doopsgezinde kerk), Zuiderbuurt 26/28, op de maandagmiddagen van 23 september, 21 oktober, 18 november, 27 januari, 24 februari en 23 maart.
De organisatie en de leiding is in handen van Baptisten Gemeente ‘Elim’ en de Doopsgezinde Gemeente, met open deelname vanuit de Katholieke Parochie en de Grote Kerk.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com