Met elkaar verbonden
Omdat er nu op de zondagen in onze kerken geen diensten meer worden gehouden, stellen we voor om elke zondag, na de evt. kerkdienst op de tv of via kerkomroep, twee mensen te bellen waarmee we normaal gesproken niet zo gauw zou telefoneren.
De zondag is bij uitstek een familie-/vriendendag en een dag om naar de kerk te gaan, maar nu kan dit een tijd niet en gaan we elkaar missen.
Met je familie en vrienden kun je bellen en appen en dat wordt nu ook vast veel gedaan, maar de mensen buiten jouw kring zijn nu ook belangrijk. Het zou fijn zijn, om ze te laten weten, dat jij je ook verbonden voelt met hen.
Als we diegene die we bellen nu aan het einde van het gesprek vragen, om elke zondag ook weer twee andere mensen te bellen, dan hebben we met z’n allen weer meer verbinding met elkaar. Het hoeft natuurlijk niet alleen op de zondag, door de week is natuurlijk ook altijd goed!
Rinskje van Marrum
Gea Klaassen
Cultuur en Hillebrandjaar

Wijzigingen website
Omdat de scriba, net als zovelen min of meer vast zit aan huis, heeft hij de stofkam door de website gehaald. Dit betekent dat pagina's opgeschoond, verplaatst of verdwenen zijn. De website is actueler geworden en belangrijke documenten zijn geplaatst in de map 'Documenten'.

Mogelijk dat anderen op het zelfde idee komen t.a.v. commissienieuws en de site heel erg actueel gaat worden.
Vanuit de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk zijn ook enkele wijzigingen doorgevoerd o.a. hun aanvraag voor de ANBI status met als mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hillebrandjaar; Een avondje uit..... met Hillebrand

Het weer is wisselvallig; het ene moment regent het, dan is het weer droog. Het is druk in Drachten. Veel mensen gaan uit naar horecagelegenheden. Maar er zijn ook veel mensen die naar de Grote Kerk gaan. Het is zaterdagavond 22 februari 2020. De Grote Kerk stroomt vol. Half acht zijn er al heel wat bezoekers, terwijl het concert om acht uur begint. U hebt het vast wel vernomen: het orgel in de Grote Kerk werd 200 jaar geleden gebouwd door orgelmaker Hillebrand. En daarom staat dit historische orgel een jaar lang volop in de belangstelling.
Vanavond het eerste concert in de reeks van concerten in dit "Hillebrand-jaar". Vanavond staan er maar liefst drie Cantates van Bach op het programma welke uitgevoerd worden door de Nederlandse Bach Academie onder leiding van Hoite Pruiksma. De Cantates worden afgewisseld met orgelwerken van dezelfde Bach die uitgevoerd worden door Jochem Schuurman op het Hillebrand orgel.

Het publiek lijkt er klaar voor, maar de contrabassist heeft zichtbaar nog een noodreparatie aan zijn instrument te doen voordat hij er klaar voor is. Het duurt even, maar met dat hij zich omdraait, klinkt er applaus vanuit het publiek. Daarna wordt ieder welkom geheten door de Joop Laméris, waarna de wethouder voor kunst en cultuur dit feestjaar officieel opent. We krijgen als publiek nog een gedicht voorgedragen, waarna er een korte stilte volgt als opmaat voor de muziek.

Met een volle Grote Kerk wordt aandachtig geluisterd naar de muziek die zowel organist als de Bach Academie in afwisseling laten horen. De bijdrages van Jochem Schuurman op orgel speelt hij stuk voor stuk mooi en afwisselend geregistreerd. Op de plek waar ik zit (min of meer onder het orgel) klinkt met name het Andante uit Trio Sonate BWV527 erg fraai. Door de duidelijke articulatie van de organist, zijn de verschillende bewegingen van linkerhand, rechterhand en pedaal duidelijk van elkaar te onderscheiden.
En als liefhebber van de cantates van Bach, word ik met drie van deze werken op mijn wenken bediend. Genieten is het van dit orkest, het koor, maar in het bijzonder ook alle solisten. Een prachtige inleiding door het orkest naar de solo voor sopraan en alt in de eerste cantate (BWV23): "Du wahrer Gott und Davids Sohn".
En voor degene die nog niet wakker was, is dat bij de tenor aria "Seht, seht! wie reisst, wie bricht, wie fällt was Gottes starker Arm nicht hält" in de tweede cantate (BWV92) vast wel geworden. Wat een onstuimigheid laten solist en orkest hier horen. Prachtig! En wat te denken van de sinfonia bij de derde cantate (BWV182); een muzikale inleiding door het orkest, waarna het prachtig zingende koor de Hemelvorst welkom heet: "Himmelskönig sei willkommen".

Nadat de slotnoten van koor en orkest geklonken hebben, klinkt er een daverend en langdurig applaus voor alle uitvoerenden. Na het applaus kan ieder die dat wil nog nagenieten en napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het Hillebrand jaar is van start!
Met de vriendelijke groet van een bezoeker van dit concert,
Johannes de Graaf

Meer avondjes (of andere dagdelen) uit met Hillebrand? Dat kan! De commissie heeft veel werk verzet om een gevarieerd programma samen te stellen. In het programmaboekje treft u het overzicht van activiteiten voor het hele jaar aan. Van harte aanbevolen.

Studiegroep Groene Theologie
In het kader van bezinning op onze omgang met de Schepping gedurende de 40 –dagentijd willen we vanuit de Taakgroep Cultuur een studiegroep opzetten rond het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort. Daartoe staan bijeenkomsten gepland op:

12 maart, 26 maart en 9 april, steeds van 14:00-16:00 uur in de koffieruimte van de Grote Kerk.

We willen met deze studiegroep een onderbouwd antwoord vinden op de vraag: “Is de milieuproblematiek uitsluitend een zaak voor de politiek en de techniek of speelt de joods-christelijke ethiek hierin ook een rol?”
Op 12 maart bespreken we hoofdstuk 1 uit het boek “Groene Theologie”. Dit hoofdstuk gaat op deze vraag in. De beste voorbereiding is uiteraard aanschaf van het boek en het lezen van dit hoofdstuk, doch een redelijk alternatief is te downloaden via:
http://www.skandalon.nl/Gespreksmateriaal_Groene-theologie_volledig.pdf

Hier plaatsen groene theologie.jpg

Op 12 maart zullen we tevens met elkaar afstemmen hoe we ons als gespreksgroep verder gaan organiseren. Voor wie zich nog niet heeft opgegeven: graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zodat we weten hoeveel kannen koffie we moeten zetten!

Namens Taakgroep Cultuur:
Ad Vermeulen

Wat doet de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten met haar donatiegelden?
Deze vraag wordt het bestuur met enige regelmaat gesteld en daarom is het goed hier helderheid over te verstrekken. In het beleidsplan van de stichting, die op 1 september 2010 is opgericht, wordt het doel als volgt verwoord: de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk. De stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en degelijke.
Concreet heeft de stichting een flinke bijdrage geleverd aan fondswerving voor de restauratie en renovatie van het kerkgebouw in 2015. Daarnaast ondersteunde de stichting tal van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de Grote Kerk, zoals vrijwilligersavonden, exposities en concerten. En ook een aantal activiteiten die in 2020 georganiseerd worden in het kader van het 200-jarig jubileum van het Hillebrandorgel worden gesponsord door onze stichting. Ook heeft de stichting een aantal voorzieningen in de Grote Kerk bekostigd zoals o.a. een nieuwe keuken, een nieuwe geluidsinstallatie, rollers voor de avondmaalstafel en een flatscreen met standaard. Tot slot heeft de stichting de uitgave van enkele boekwerken mede mogelijk gemaakt.
Wilt u ook donateur worden van Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten, dat kan al voor een bedrag van € 25,-. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Andries Riedstra, secretaris st. Vrienden Grote Kerk

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com