Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten
Opgericht: 1 september 2010

Doel: Artikel 2 van de Statuten

  1. De stichting heeft ten doel:
  1. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
  2. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten,
    en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  1. De stichting dient het algemeen belang.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateurgelden en gelden uit fondsen.

Verplichtingen behorend bij de ANBI-status
De belasting vraagt meer doorzichtigheid van de stichtingen die een ANBI status hebben en met de gekregen aanwijzingen is een verslag ingeleverd wat ook nog op de website moet staan. In een dergelijk verslag staan beleids- en activiteitenplannen, jaarverslagen en de financiele verantwoording.
We willen graag aan deze verplichting voldoen en vanaf heden kan de belastingdienst, en ook u, het inzien. De jaar-, en financiele verslagen staan in de map 'ANBI-gegevens", submap 'Informatie en verantwoording". De meest recente staan vooraan

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen. De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”. Het fiscaal nummer is: 8229.02.33; de Stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere bestuursleden van de Stichting.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten bestaat uit:
Dhr. E.H. Brouwer, voorzitter
Dhr. A. Riedstra, secretaris,
Dhr. J. Oppewal, penningmeester
Dhr. L. van den Brug, lid

Weet u dat de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten meer dan 160 vrienden/donateurs heeft?
Ook u kunt daarbij horen. Voor € 25,- per jaar (= € 2,- per maand) of voor een bedrag dat u zelf kiest. Uw gift/donatie is aftrekbaar van de belasting, want de stichting heeft een ANBIstatus.
Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden bij:
Dhr. A. Riedstra (secretaris) tel. 06-40715418, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dhr. J. Oppewal (penningmeester), T: 06-30521879 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 23 RABO 0157730662 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.
Als u vriend bent van de stichting krijgt u korting op artikelen die de stichting uitgeeft.
Ook wordt u elk jaar uitgenodigd voor een donateurs-avond.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com