ORGANISATIE ROND DE STUURGROEP GROTE KERK TE DRACHTEN

Grote lijn
De AK stelde de Stuurgroep Grote Kerk in, leden worden door het moderamen AK benoemd.
De verantwoordelijkheid voor de erediensten berust echter bij de vier wijkkerkenraden, zij bevestigen per wijk enkele ambtsdragers met bijzondere opdracht om dienst te doen tijdens de kerkdiensten.
Naast de hieronder genoemden zijn er vrijwilligersgroepen gevormd voor bijzondere projecten, zoals open huizen, exposities of concerten.

Stuurgroep Grote Kerk 

Stichting Vrienden GK  Beheer/Kosters 
Boersma, Aukje  Brouwer, Bert  Buma, Albert en Fenna 
Brouwer, Bert  Brug, Leo van den  Hemrica, Alie 
Groen, Ale  Oppewal, Jaap  Kammen, Johan en Corrie 
Meer, Anna van der  Riedstra, Andries  Kloppenburg, Metske 
Renkema, Jan  Vries, Grietje de  Marrum, Klaas van 
Vermeulen, Ad    Postema, Pope en Ypie 
Wijngaarden, Fokke    Veen, Johannes en Jannie 
    Visser, Wim 

Taakgroep Erediensten

Taakgroep Kunst en Cultuur  Taakgroep Maatschappij 
Boersma, Aukje  Hofma, Ankie  Groen, Ale 
Brouwer, Marijke  Marrum, Klaas an  Klaasen, René 
Renkema, Jan  Vermeulen, Ad  Kruiper, Lies 
Schiffart, Janneke de    Meer, Anna van der 
Visser, Minne    Velde, Ferry van der 
Vlugt, Jan van der     
Stichting Orgelconcerten GK  Commissie 200 jaar Hillebrand  Commissie avondgebeden GK 
Haarsma, Hielke  Bildt, Aukje de  Bildt, Aukje de 
Lameris, Joop  Hofma, Ankie  Romijn, Marianne 
Marrum, Klaas van  Lameris, Joop  Romijn, Rene 
Zijlstra, Cor  Marrum, Klaas van   
Fryske Earetsjinst    
Reitsma, Sippie    
Jong, Rinus de      

Versie maart 2020
Fokke Wijngaarden
secretaris Stuurgroep Grote 

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com