Hartelijk welkom op de site van de Grote Kerk, Zuidkade 19 9203 CK (hoek De Drift/Zuidkade), Drachten

Grote kerk status bovenwijks
Binnen de Protestantse Gemeente Drachten vervult de Grote Kerk een bovenwijkse functie met taken rond erediensten, maatschappij en cultuur. Bij erediensten ligt de nadruk op liturgie, openheid naar theologische ontwikkelingen en ruimte voor experimenten.”

Of toch niet?
Komt een rabbijn de kerk binnengelopen. Dat klinkt als het begin van een mop van Max Tailleur (even googelen jongelui). Maar het was de werkelijkheid. Een joodse rabbijn gaat voor in een protestantse eredienst! Gelukkig is haar vrouw-zijn op zich geen bijzonderheid meer. Maar joods….dat is toch wel heel bijzonder. Zo vriendelijk is de christelijke kerk niet geweest voor joodse mensen in de loop van de eeuwen. Uitspraken van b.v. Luther over de Joden doen nog pijn in onze oren. En ach, daar is nog zoveel meer ellendigs over te vertellen.
Maar deze rabbijn, mevrouw Tamarah Benima, heeft geen afkeer van de kerk. Zij ziet niet om in wrok. Wij, mensen van de PKV in Drachten , denken dat zij ons wat te zeggen heeft en zij is dat blijkbaar met ons eens. Heel bijzonder zoals zij het Oude
Testament (voor haar Tenach) uitlegt. Net zoals Jezus dat deed in zijn tijd. Er was toen immers ook nog geen Nieuwe Testament. Een uitleg van de Schriften zonder daarbij Jezus centraal te stellen. En toch klinkt zijn boodschap in haar woorden door, Jezus was immers ook een kind van het zgn ‘oude verbond’.
Deze rabbijn bidt met ons en laat ons liederen zingen uit onze eigen bundel. Daar staat zij als een klein godswonder. Hoe heeft haar moeder ‘de’ oorlog overleefd? Hoe ervaart zij onze discussie over 4 mei? Hoe is het mogelijk dat een rabbijn na zoveel eeuwen virulent en latent antisemitisme toch een kerk wil binnenstappen? En zich daar vrij voelt om ons een woord te brengen. Gelukkig wordt zij in onze Grote kerk daarbij begeleid door één van haar koningen: David. Hij speelt met haar mee daar boven op het orgel.
Maar wat is het waar ik eigenlijk voor kom als ik zo’n dienst met haar bijwoon? Niet voor het ‘apies-kijken’. Niet voor haar preek. Niet voor haar joodse uitleg. Dat krijg ik er allemaal gratis bij. Nee, ik kom eigenlijk voor het laatste wat zij in zo’n dienst doet: zij geeft ons de zegen! Als christen gezegend worden door een joodse rabbijn. Dat ervaar ik als iets heel bijzonders. Zij, als vertegenwoordigster en nazaat van het ‘oude volk’ geeft mij de zegen. Ik,als nazaat van al die jodenmijders en jodenverachters ontvang die zegen. Het lijkt dan wel alsof Adonai rechtstreeks tot mij spreekt. Dat zal wel verbeelding zijn. Of toch niet?

René Romijn

Laatste nieuws

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com