Hartelijk welkom op de site van de Grote Kerk Zuidkade 19 9203 CK (hoek De Drift/Zuidkade).

Binnen de Protestantse Gemeente Drachten vervult de Grote Kerk een bovenwijkse functie met taken rond erediensten, maatschappij en cultuur. Bij erediensten ligt de nadruk op liturgie, openheid naar theologische ontwikkelingen en ruimte voor experimenten.”

P E R S B E R I C H T

De protestantse gemeente Drachten heeft in verband met het coronavirus besloten het advies van de landelijke PKN te volgen. Dat betekent dat er 6 april geen kerkdiensten zullen worden gehouden in de Oase, de Zuiderkerk, de Menorah, de Grote Kerk en de Schakel. Uitgezonderd zijn begrafenisdiensten. Die kunnen met inachtneming van landelijk aanbevolen regels en beperkingen doorgang vinden.
Daarnaast is besloten dat in deze periode alle activiteiten in al deze kerkgebouwen worden stilgelegd. Dit betreft niet alleen eigen kerkelijke activiteiten, deze lijn geldt ook voor derden die deze kerkgebouwen gebruiken. Het zijn rigoureuze maatregelen. Op deze manier wil de protestantse gemeente bijdragen aan landelijk beleid om het virus waar mogelijk in te dammen. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Ties Zweers (0512-542677), voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Drachten. 

Uitzending Alternatieve Kerkdienst
Gedurende de periode dat er geen kerkdiensten zijn zal er elke zondag via de kerkomroep een uitzending zijn, verzorgd door twee van onze predikanten. De invulling zal bestaan uit gebed, Bijbellezing en meditatief moment afgewisseld met een psalm of lied. Het is op elk moment van de dag via https://www.kerkomroep.nl van al onze kerken te beluisteren.

Aanpassing projecten in verband met maatregelen rond coronavirus in en rond de Grote Kerk
De maatregelen die we moeten treffen in verband met het coronavirus hebben ook gevolgen voor de projecten die in de Grote Kerk gepland zijn. In onderling overleg zijn daarom de volgende afspraken rond de projecten gemaakt:

  • De expositie “Hoe kun je de lucht bezitten” wordt verlengd tot en met Pinksteren en is weer te bezoeken zodra het verantwoord is om “Open Grote Kerk” op zaterdagmiddagen te herstarten.
  • De tussen Pasen en Pinksteren geplande tentoonstelling rond Bonhoeffer wordt uitgesteld tot eind 2020.
  • De voor de advent geplande tentoonstelling rond Caecilia komt te vervallen, omdat in die tijd de expositie van Bonhoeffer plaatsvindt.
  • Van de activiteiten in het kader van 200 jaar Hillebrandorgel, wordt het project “Als de graankorrel sterft” afgelast. Wij hopen dat we dit oratorium in de veertigdagentijd van 2021 kunnen uitvoeren.
  • Ook het “Psalmenoproer” (was gepland op 7 juni) wordt afgelast.
  • Voor de orgelconcerten wordt per uitvoering gekeken of doorgang verantwoord is.
  • Deelprojecten rond de expositie “Hoe kun je de lucht bezitten”, zoals Studiegroep Groene Theologie en de Bezinningswandeling worden opgestart zodra de coronasituatie dit weer toelaat.
  • Ook voor de filosofiecursus zal naar een doorstart gezocht worden zodra dit weer verantwoord is.

Namens projectteam 200 jaar Hillebrandorgel en namens Taakgroep Cultuur:
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com